31. 05. 2018.Посланик Ковач на конференцији Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе о мањинским језицима

Нови Сад/Турија (Румунија), 31. мај – Посланик Скупштине АП Војводине и члан делегације Републике Србије при Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе Матија Ковач учествовао је данас у румунској жупанији Ковасна, у граду Турија, на конференцији посвећеној очувању и употреби језичке разноликости и мањинских језика.

На конференцији "Употреба језика од стране локалних и регионалних власти", Ковач, који је представник наше земље у Већу региона Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе, представио је законске регулативе службене употребе мањинских језика и писма у Републици Србији, АП Војводини али и на локалном нивоу. 

„У Републици Србији службена употреба мањинских језика и писама уређује се законом, на основу Устава. Право на службену употребу језика и писама националних мањина гарантовано је на различитим нивоима, а ово право утемељено је, како правним актима којима се непосредно уређују права националних мањина, тако и оним који уређују неке друге области живота, али се дотичу и овог питања. Правни оквир за остваривање овог права чине: Устав Републике Србије, ратификовани међународни уговори, различити законски и подзаконски акти, као и правни акти донети на нивоу АП Војводине и јединица локалне самоуправе“, истакао је Ковач и нагласио да су за остваривање права на службену употребу језика и писама националних мањина кључна два закона, Закон о службеној употреби језика и писама и Закон о заштити права и слобода националних мањина. 

„Поред ова два закона, важно је истаћи и Закон о националним саветима националних мањина, којим су, између осталог, регулисана и овлашћења националних савета у овој области, у циљу остваривања Уставом гарантованог права на културну аутономију националних мањина“, рекао је Ковач и додао да се Статутом АП Војводине вишејезичност прокламује као једна од општих вредности од посебног значаја за АП Војводину. 

„Статутом АПВ утврђени су и језици и писма који су у службеној употреби у покрајинским органима и организацијама, а то су: српски језик и ћириличко писмо, мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма“, навео је Ковач и прецизирао да на територији АПВ има 45 јединица локалне самоуправе, од којих су 39 својим статутима, поред српског језика и ћириличког писма утврдиле равноправну службену употребу најмање још једног језика и писма националне мањине. 

 „Опредељење Републике Србије у погледу остваривања и заштите права националних мањина је недвосмислено. Њима се придаје велики значај и стандарди остваривања и заштите ових права у нашој земљи су изузетно високи. Простора за усавршавање и напредак увек има, али оно што сигурно у Републици Србији не недостаје, то је воља и жеља да се остваривање свих права припадника националних мањина, међу њима и права на употребу језика и писама националних мањина постигне у највишем степену“, истакао је Ковач.