31. 05. 2018.Poslanik Kovač na konferenciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope o manjinskim jezicima

Novi Sad/Turija (Rumunija), 31. maj – Poslanik Skupštine AP Vojvodine i član delegacije Republike Srbije pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope Matija Kovač učestvovao je danas u rumunskoj županiji Kovasna, u gradu Turija, na konferenciji posvećenoj očuvanju i upotrebi jezičke raznolikosti i manjinskih jezika.

Na konferenciji "Upotreba jezika od strane lokalnih i regionalnih vlasti", Kovač, koji je predstavnik naše zemlje u Veću regiona Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, predstavio je zakonske regulative službene upotrebe manjinskih jezika i pisma u Republici Srbiji, AP Vojvodini ali i na lokalnom nivou. 

„U Republici Srbiji službena upotreba manjinskih jezika i pisama uređuje se zakonom, na osnovu Ustava. Pravo na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina garantovano je na različitim nivoima, a ovo pravo utemeljeno je, kako pravnim aktima kojima se neposredno uređuju prava nacionalnih manjina, tako i onim koji uređuju neke druge oblasti života, ali se dotiču i ovog pitanja. Pravni okvir za ostvarivanje ovog prava čine: Ustav Republike Srbije, ratifikovani međunarodni ugovori, različiti zakonski i podzakonski akti, kao i pravni akti doneti na nivou AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave“, istakao je Kovač i naglasio da su za ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina ključna dva zakona, Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama i Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. 

„Pored ova dva zakona, važno je istaći i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su, između ostalog, regulisana i ovlašćenja nacionalnih saveta u ovoj oblasti, u cilju ostvarivanja Ustavom garantovanog prava na kulturnu autonomiju nacionalnih manjina“, rekao je Kovač i dodao da se Statutom AP Vojvodine višejezičnost proklamuje kao jedna od opštih vrednosti od posebnog značaja za AP Vojvodinu. 

„Statutom APV utvrđeni su i jezici i pisma koji su u službenoj upotrebi u pokrajinskim organima i organizacijama, a to su: srpski jezik i ćiriličko pismo, mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma“, naveo je Kovač i precizirao da na teritoriji APV ima 45 jedinica lokalne samouprave, od kojih su 39 svojim statutima, pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma utvrdile ravnopravnu službenu upotrebu najmanje još jednog jezika i pisma nacionalne manjine. 

 „Opredeljenje Republike Srbije u pogledu ostvarivanja i zaštite prava nacionalnih manjina je nedvosmisleno. Njima se pridaje veliki značaj i standardi ostvarivanja i zaštite ovih prava u našoj zemlji su izuzetno visoki. Prostora za usavršavanje i napredak uvek ima, ali ono što sigurno u Republici Srbiji ne nedostaje, to je volja i želja da se ostvarivanje svih prava pripadnika nacionalnih manjina, među njima i prava na upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina postigne u najvišem stepenu“, istakao je Kovač.

 

 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.