30. 05. 2018.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 30. мај - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој  18. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину са извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. 

Укупно пројектован обим буџета за 2017. годину износио је 68,239 милијарди динара. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година, у 2017. години износила су 66,439 милијарди динара што је 97,36 посто од планираних 68,239 милијарди динара. Расходи и издаци буџета извршени су у износу од 60,568 милијарди динара што је 88,76 одсто од планираног износа, односно 91,16 посто од остварених 66,439 милијарди динара.

Након разматрања, Одбор је усвојио Предлог и предлаже Скупштини да га размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2017. годину са извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Одбор за буџет и финансије је на данашњој седници разматрао и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“, Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2017. године и Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 18. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и прописима, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину са извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“.