29. 05. 2018.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Odbor za urbanizam, planiranje i zaštitu životne sredineНови Сад, 29. мај - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој  15. седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“.

Наведено подручје посебне намене и изузетног значаја од близу 550 квадратних километара захтева посебан режим заштите, организације, уређења и коришћења, што је садржано у предложеном просторном плану. Чланице и чланови Одбора су у дискусији указали на важност заштите овог подручја, пре свега са становишта очувања природних и културних добара и унапређења туризма.