29. 05. 2018.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuNovi Sad, 29. maj - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 27. sednici, razmatrao je i usvojio Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.  

Odbor je na sednici doneo Odluku o upućivanju delegacije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Ulm (SR Nemačka) od 05. do 09. jula ove godine. Delegacija će prisustvovati tradicionalnom Dunavskom festivalu u Ulmu. Delegacija će učestvovati i u radu Dunavskog biroa, u cilju nastavka negovanja dobrih postojećih i uspostavljanja novih političkih kontakata i predstavljanja domaćih privrednih, turističkih i kulturnih potencijala u okviru ove važne asocijacije dunavskih regiona i gradova.

U nastavku zasedanja, Odbor je razmatrao i prihvatio tri izveštaja sa službenih putovanja koje su realizovana tokom prethodnog perioda u cilju ostvarivanja planiranih ciljeva u oblasti međuregionalne i međuparlamentarne saradnje.    Usvojeni su: Izveštaj sa službenog putovanja u Arad (Rumunija), realizovanog od 19. do 21. marta, koji je Odboru obrazložio Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine i član Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju, Izveštaj sa službenog putovanja u Banja Luku (Republika Srpska - BiH) realizovanog od 18. do 19. aprila, koji je Odboru obrazložio Nikola Banjac, generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine, kao i Izveštaj sa službenog putovanja u Sarajevo (BiH) od 14. do 16. maja, koji je članicama i članovima Odbora predstavila Mia Strajin, pokrajinska poslanica i članica ovog Odbora.