28. 05. 2018.Održana sednica Odbora za nacionalnu ravnopravnost

Odbor za nacionalnu ravnopravnostNovi Sad, 28. maj – Na svojoj 9. sednici, Odbor za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, razmatrao je i usvojio: Informaciju o upisu studenata u visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u školskoj 2017/2018. godini sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina sa zaključcima, Informaciju o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika sa posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima, Informaciju o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima, zatim, Informaciju o realizaciji dvojezičke nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima, kao i Informaciju o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima Pokrajinske vlade.

Pomenute informacije pripremili su resorni pokrajinski sekretarijati, a Odboru ih je dostavila Pokrajinska vlada, koja je ove informacije prihvatila i u vezi sa njima, donela odgovarajuće zaključke. Informacije između ostalog, sadrže odgovarajuće statističke podatke koji se odnose na 2017/2018. školsku godinu, u vezi sa nazivima obrazovnih ustanova, brojem upisanih đaka i studenata sa posebnim akcentom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina i drugim bitnim podacima kojima se prati stanje u navedenim oblastima.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.