28. 05. 2018.Одржана седница Одбора за националну равноправност

Odbor za nacionalnu ravnopravnostНови Сад, 28. мај – На својој 9. седници, Одбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине, разматрао је и усвојио: Информацију о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2017/2018. години са посебним освртом на образовање припадника националних мањина са закључцима, Информацију о средњем образовању и васпитању ученика са посебним освртом на образовање на језицима националних мањина - националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2017/2018. години са закључцима, Информацију о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2017/2018. години са закључцима, затим, Информацију о реализацији двојезичке наставе у основним и средњим школама на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2017/2018. години са закључцима, као и Информацију о основном образовању и васпитању ученика с посебним освртом на образовање на језицима националних мањина - националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2017/2018. години са закључцима Покрајинске владе.

Поменуте информације припремили су ресорни покрајински секретаријати, а Одбору их је доставила Покрајинска влада, која је ове информације прихватила и у вези са њима, донела одговарајуће закључке. Информације између осталог, садрже одговарајуће статистичке податке који се односе на 2017/2018. школску годину, у вези са називима образовних установа, бројем уписаних ђака и студената са посебним акцентом на образовање припадника националних мањина и другим битним подацима којима се прати стање у наведеним областима.