25. 05. 2018.Održana sednica Odbora za obrazovanje i nauku

Odbor za nauku i obrazovanjeNovi Sad, 25. maj - Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održao je svoju 13. sednicu u aktuelnom sazivu. Odbor je na sednici razmatrao i prihvatio Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar - decembar 2017. godine.

Članice i članovi Odbora razmatrali su i usvojili osam informacija iz oblasti obrazovanja, a podržali su i zaključke koje je Pokrajinska vlada donela u vezi sa tim informacijama. Radi se o redovnim godišnjim informacijama u vezi sa praćenjem stanja oko upisa učenika u osnovne i srednje škole u AP Vojvodini, obrazovanjem na jezicima nacionalnih zajednica, realizacijom dvojezične nastave, prijemom učenika u učeničke domove i upisom studenata na visokoškolske ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina. Informacije priprema Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.      

Razmotrene su i usvojene: Informacija o upisu studenata na fakultete Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima, Informacija o upisu studenata u visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u školskoj 2017/2018. godini sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina sa zaključcima, zatim, Informacija o prijemu studenata u studentske centre na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima.

Odbor za nauku i obrazovanjeDalje, razmotrene su i usvojene: Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika sa posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima, Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima, Informacija o obrazovanju odraslih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima, Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima, kao i Informacija o realizaciji dvojezičke nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini sa zaključcima Pokrajinske vlade.

Odbor za nauku i obrazovanjeIzmeđu ostalog, na sednici je konstatovano da je i ove školske godine, na području autonomne pokrajine nastavljen višegodišnji trend smanjivanja ukupnog broja upisanih učenika i studenata, što se pre svega dovodi u vezu sa aktuelnom demografskom slikom.      

Odbor je na današnjoj sednici utvrdio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i upiutio ga Skupštini na dalju proceduru.