11. 05. 2018.У Скупштини АПВ одржан округли сто на тему управљања отпадом

Zelena parlamentarna grupaНови Сад, 11. мај -  У оргнизацији Зелене парламентарне групе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, данас је у покрајинском парламенту, одржан округли сто на тему: „Управљање отпадом“. На скупу је представљено актуелно стање у области управљања отпадом, са акцентом на улогу, значај и активности републичких и покрајинских ресорних органа у вези са унапређењем ове области, која се сматра једном од најважнијих у заштити животне средине, као и у вези са испуњавањем обавеза из преговарачког процеса и достизања стандарда ЕУ.

Отварајући скуп, Бранислава Јефтић, председница Председништва Неформалне зелене парламентарне групе Скупштине АП Војводине, изразила је задовољство и поручила да је једино заједничким радом и напорима, могуће квалитетно унапредити област заштите животне средине и допринети промени свести, поправљању стања и испуњавању сложених обавеза садржаних у директивама Европске уније.

Zelena parlamentarna grupa„Узимајући у обзир актуелно стање, све оно што се ради и преузете обавезе, на данашњем скупу желимо да разменимо идеје и да потврдимо наше заједничке напоре на континуираном раду у циљу доприноса испуњавању обавеза и унапређењу заштите животне средине, а самим тим и ефикаснијег управљања отпадом. У том смислу, морам да кажем да се Зелена парламентарна група у Скупштини АП Војводине снажно залаже за увођење зеленог аспекта у процесе доношења животних одлука и данашњи округли сто и наша заједничка дискусија, свакако иду у прилог томе“, казала је Бранислава Јефтић. 

Поред, председнице Председништва, чланица и чланова Зелене парламентарне групе, на округлом столу су говорили: мр Горан Чабради, народни посланик и члан Зелене парламентарне групе у Народној скупштини Републике Србије, Радмила Шеровић, представница Министарства заштите животне средине, Светлана Марушић, представница Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и други.  

Након конструктивне дискусије, учеснице и учесници округлог стола о управљању отпадом, једногласно су донели следеће закључке: 

Zelena parlamentarna grupa•Апелује се на представнике локалних/покрајинских/републичких власти да својим  ангажовањем утичу на едукацију и јачање институционалних и административних капацитета за имплементацију и остваривање законских норми ЕУ из области заштите животне средине и климатских промена;

•Апелује се на све доносиоце одлука да подрже формирање регионалних центара за управљање отпадом у оквиру којих ће се отпад сакупљен из више општина третирати на постројењима за сепарацију рециклажног отпада, компостирати ради испуњења циљева за смањење биоразградивог отпада и остатак одлагати на регионалним депонијама;

•Апелује се апсолутну примену новчаних казни за непоштовање прописа у управљању отпадом предвиђених Законом о управљању отпадом, уз појачану инспекцијску контролу и санкционисање свих који не поштују Закон;

•Апелује се на представнике локалних/покрајинских/републичких власти да својим  ангажовањем пруже техничку и финансијску подршке локалним самоуправама за успостављање добре праксе како у  управљању отпадом тако и у свим областима која штите животну средину;  

•Посебан акценат треба ставити на имплементацију праксе одвојеног сакупљања и третмана опасног отпада из домаћинстава и индустрије и за развој система за испуњавање стопе рециклаже амбалажног отпада од најмање 55% и прераде од најмање 60% амбалажног отпада до 2025. године;

Zelena parlamentarna grupa

•Апелује се на све доносиоце одлука као и на јавност да својим активностима утичу на  повећање рециклаже комуналног отпада, као и на унапређење система управљања посебним токовима отпада (отпадним гумама, истрошеним батеријама и акумулаторима, отпадним уљима, отпадним возилима, отпадом од електричних и електронских производа) ради достизања 4 кг по становнику одвојено сакупљеног отпада од електричних и електронских производа из домаћинства;

•Посебан акценат треба ставити на континуирану сарадњу Неформалне зелене групе са циљаним јавностима у циљу мобилисање свих друштвених снага за постизање системских предуслова за спровођење политика из области заштите животне средине.