08. 05. 2018.Održana XXI sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 8. maj - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 21. sednicu u aktuelnom sazivu. Pokrajinske poslanice i poslanici izjašnjavali su se o sedam tačaka usvojenog dnevnog reda današnje sednice.

Skupština AP Vojvodine je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“. Donošenje prostornog plana za Okanj baru, koja je republičkom uredbom proglašena specijalnim rezervatom prirode i Rusandu, koja je pokrajinskom uredbom proglašena za park prirode, proističe iz strateških prioriteta u oblasti zaštite, uređenja i unapređenja ovih prirodnih dobara u kojima se nalaze staništa zaštićenih i posebno zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, rečeno je u obrazloženju. Na sednici je doneta Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Skupština je razmotrila Predlog sporazuma između Vlade Arhangeljske oblasti (Ruska federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) o trgovinsko – ekonomskoj, naučno – tehnološkoj, socijalnoj i humanitarnoj saradnji i donela sledeće zaključake:

•Zaključuje se Sporazum između Vlade Arhangeljske oblasti (Ruska federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) o trgovinsko – ekonomskoj, naučno – tehnološkoj, socijalnoj i humanitarnoj saradnji;

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Sporazum između Vlade Arhangeljske oblasti (Ruska federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) o trgovinsko – ekonomskoj, naučno – tehnološkoj, socijalnoj i humanitarnoj saradnji.

Sednica Skupštine AP VojvodineU nastavku sednice, Skupština AP Vojvodine je razmotrila Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i donela sledeći zaključak: Usvaja se Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu. 

Skupština je razmotrila i usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu. Usvojen je i Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i data je saglasnost na Završni račun, Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2017. godinu.

Skupština AP Vojvodine na današnjoj sednici nije prihvatila Predlog zaključaka koji je podnela Poslanička grupa „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka“.