08. 05. 2018.Одржана XXI седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 8. мај - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је своју 21. седницу у актуелном сазиву. Покрајинске посланице и посланици изјашњавали су се о седам тачака усвојеног дневног реда данашње седнице.

Скупштина АП Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“. Доношење просторног плана за Окањ бару, која је републичком уредбом проглашена специјалним резерватом природе и Русанду, која је покрајинском уредбом проглашена за парк природе, проистиче из стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења ових природних добара у којима се налазе станишта заштићених и посебно заштићених биљних и животињских врста, речено је у образложењу. На седници је донета Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе.

Скупштина је размотрила Предлог споразума између Владе Архангељске области (Руска федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско – економској, научно – технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи и донела следеће закључаке:

•Закључује се Споразум између Владе Архангељске области (Руска федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско – економској, научно – технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи;

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Споразум између Владе Архангељске области (Руска федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско – економској, научно – технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи.

Sednica Skupštine AP VojvodineУ наставку седнице, Скупштина АП Војводине је размотрила Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и донела следећи закључак: Усваја се Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. 

Скупштина је размотрила и усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2017. годину. Усвојен је и Извештај о раду и финансијском пословању и дата је сагласност на Завршни рачун, Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2017. годину.

Скупштина АП Војводине на данашњој седници није прихватила Предлог закључака који је поднела Посланичка група „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“.