07. 05. 2018.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbor za propiseNovi Sad, 7. maj -  Uoči 21. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, zakazane za utorak, 8. maj, danas su u pokrajinskom parlamentu održane sednice tri skupštinska odbora.

Na svojoj 11. sednici, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, razmotrio je i prihvatio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2017. godinu. Aktivnosti i Završni račun Fonda, članicama i članovima Odbora obrazložio je Duško Ćutilo, direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima. U skladu sa svojim godišnjim planom i programom rada, Fond je kroz različite programe pružao podršku stambenom zbrinjavanju izbeglica u Vojvodini i održivom povratku izbeglih i raseljenih na područja sa kojih su proterani u ratovima izazvanim raspadom bivše Jugoslavije. Odbor za propiseOtkup seoskih kuća, nabavka građavinskog materijala, ekonomsko osnaživanje porodica, zatim, novčana pomoć učenicima srednjih škola, besplatan odlazak izbeglih i prognanih lica u područja bivših republika, u okviru programa „Idi-vidi poseta“, neke su od najvažnijih aktivnosti koje je Fond realizovao u izveštajnom periodu, rečeno je na sednici. 

Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održao je 17. sednicu na kojoj je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i propisima, razmatrao dva predloga pokrajinskih skupštinskih odluka i jedan predlog zaključaka. Odbor je najpre utvrdio tehničku ispravku Predloga pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“, nakon čega je konstatovao da je navedeni predlog sa tehničkom ispravkom, u skladu sa pokrajinskim Statutom i propisima. Odbor je konstatovao da je i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u skladu sa pokrajinskim Statutom i propisima.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i radNakon razmatranja Predloga zaključaka koji je podnela Poslanička grupa „dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka“, Odbor je konstatovao da navedeni predlog nije u skladu sa Statutom AP Vojvodine i sa propisima.


Na svojoj 17. sednici, Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, razmatrao je i prihvatio tri godišnja izveštaja, i to: Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu, Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2017. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2016. i 2017. godinu.

Odbor za budžet i finansije