07. 05. 2018.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za propiseНови Сад, 7. мај -  Уочи 21. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, заказане за уторак, 8. мај, данас су у покрајинском парламенту одржане седнице три скупштинска одбора.

На својој 11. седници, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, размотрио је и прихватио Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2017. годину. Активности и Завршни рачун Фонда, чланицама и члановима Одбора образложио је Душко Ћутило, директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима. У складу са својим годишњим планом и програмом рада, Фонд је кроз различите програме пружао подршку стамбеном збрињавању избеглица у Војводини и одрживом повратку избеглих и расељених на подручја са којих су протерани у ратовима изазваним распадом бивше Југославије. Odbor za propiseОткуп сеоских кућа, набавка грађавинског материјала, економско оснаживање породица, затим, новчана помоћ ученицима средњих школа, бесплатан одлазак избеглих и прогнаних лица у подручја бивших република, у оквиру програма „Иди-види посета“, неке су од најважнијих активности које је Фонд реализовао у извештајном периоду, речено је на седници. 

Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је 17. седницу на којој је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и прописима, разматрао два предлога покрајинских скупштинских одлука и један предлог закључака. Одбор је најпре утврдио техничку исправку Предлога покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, након чега је констатовао да је наведени предлог са техничком исправком, у складу са покрајинским Статутом и прописима. Одбор је констатовао да је и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе у складу са покрајинским Статутом и прописима.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i radНакон разматрања Предлога закључака који је поднела Посланичка група „др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“, Одбор је констатовао да наведени предлог није у складу са Статутом АП Војводине и са прописима.


На својој 17. седници, Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, разматрао је и прихватио три годишња извештаја, и то: Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2017. годину, Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2017. годину, као и Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2016. и 2017. годину.

Odbor za budžet i finansije