04. 05. 2018.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuNovi Sad, 4. maj – Na svojoj 26. sednici, Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, upoznao se sa Predlogom sporazuma između Vlade Arhangeljske oblasti (Ruska federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) o trgovinsko-ekonomskoj, naučno-tehnološkoj, socijalnoj i humanitarnoj saradnji sa Predlogom zaključka. Članicama i članovima Odbora, Predlog je obrazložio Nebojša Drakulić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predlog sporazuma sačinjen je u skladu sa uzajamnom zainteresovanošću obe strane za daljim produbljivanjem i jačanjem međuregionalnih veza, uz davanje posebnog značaja podršci preduzetništvu i privatnoj inicijativi i uspostavljanju direktnih veza između poslovnih subjekata i organizacija. Između ostalog, planirano je da se strane dogovore o stvaranju zajedničkih preduzeća i drugih komercijalnih organizacija, u cilju razvoja i širenja trgovinsko - ekonomskih odnosa između Arhangeljske oblasti i Autonomne pokrajine Vojvodine. Nakon potpisivanja Sporazuma, planirano je da političko – privredna delegacija iz Arhangeljske oblasti poseti predstojeći Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, čime će biti započeta realizacija Sporazuma, najavljeno je na sednici. Nakon razmatranja, Odbor je prihvatio Predlog sporazuma i predložio Skupštini da ramotri Predlog i donese zaključke koje je predložila Pokrajinska vlada.

U nastavku sednice, Odbor je doneo Odluku o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobrovanju sredstava za službeni put u Sarajevo (Bosna i Hercegovina), od 14. do 16. maja ove godine, u cilju učešća na regionalnom sastanku na temu „ Rodna ravnopravnost i korupcija. 

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuOdbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju se na današnjoj sednici upozano sa Beleškom o poseti ministra za pravdu i evropska pitanja u Vladi Savezne pokrajine Baden-Virtemberg (SR Nemačka) Gvida Volfa, Skupštini AP Vojvodine, 16. marta ove godine, kao i sa Beleškom o poseti premijera Vlade Savezne pokrajine Baden-Virtemberg Vinfrida Krečmana i razgovorima sa delegacijom Skupštine AP Vojvodine, 17. aprila ove godine.

 

 

 

 

 

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.