04. 05. 2018.Održana sednica Odbora za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polovaNovi Sad, 4. maj - Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 14. sednici, razmatrao je Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu. U uvodnom obrazloženju izveštaja, na sednici je rečeno da je Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova prošle godine u potpunosti realizovao svoje planirane programske aktivnosti, definisane Finansijskim planom i Programom rada za 2017. godinu. Između ostalog, promotivne aktivnosti Zavoda realizovane su kroz različite programe u cilju pružanja podrške merama zaštite od nasilja, putem informisanja javnosti, javnih nastupa, održavanja javnih tribina i kampanja, zatim, kroz realizaciju programa podrške ženskom aktivizmu, edukativnim programima i izdavačkom delatnošću Zavoda. Takođe, Zavod je u svom radu akcenat stavio i na podsticaj saradnje sa lokalnim samoupravama, posebno u manjim sredinama, u cilju bolje informisanosti žena. Dobra saradnja ostvarena je i sa svim drugim mehanizmima rodne ravnopravnosti, rečeno je na sednici. Nakon razmatranja, Odbor je većinom glasova prihvatio Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu.