03. 05. 2018.Одржана седница Одбора за организацију управе и локалну самоуправу

Odbor za upravu i lokalnu samoupravuНови Сад, 3. мај - На својој 12. седници, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, разматрао је и једногласно усвојио Извештај о управљању и располагању јавном својином АП Војводине за 2017. годину са предлогом закључака Покрајинске владе.

У уводном образложењу, на седници је речено да је Покрајинска влада прошле године, на предлог Управе за имовину АП Војводине, донела више од сто аката у вези са јавном својином АП Војводине. Наведено је да сложеност каналске мреже у Војводини и дугогодишња неуређеност имовинско правних односа, уз недостатак адекватног броја запослених и даље представљају највеће потешкоће у раду Управе, код поступака уписа имовине. Упркос томе, Управа за имовину ажурно поступа и води евиденцију о свим предметима и има добру сарадњу са другим органима, речено је у образложењу извештаја на данашњој седници. Odbor za upravu i lokalnu samoupravu