27. 04. 2018.Informacija sa sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Odbori Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 27. april – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, danas su održane sednice Odbora za omladinu i sport, Odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti pokrajine i Odbora za privredu. Navedeni skupštinski odbori su na današnjim sednicama doneli svoje godišnje programe rada za 2018. godinu.

U skladu sa Članom 49. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, odbori donose godišnje programe rada i o tome obaveštavaju predsednika Skupštine. Godišnji programi rada donose se na predlog predsednika odbora, u skladu sa nadležnostima i delokrugom rada i dobrom praksom u radu skupštinkih odbora.

 

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.