29. 03. 2018.Održana 20. sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 29. mart - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj 20. sednici, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. U uvodnom obrazloženju na sednici, Smiljka Jovanović, pokrajinska sekretarka za finansije, kazala je da se osnovni razlozi donošenja rebalansa nalaze u prioritetnim potrebama za ulaganjem u zdravstvo i u vodoprivredu, kao i u pozitivnoj oceni mogućnosti zaduživanja. 

Ukupna sredstva u budžetu nakon usvajanja rebalansa iznose 70.466.375.048,87 dinara. Ovim rebalansom, pokrajinski budžet je uvećan za 1,9 milijardi dinara ili za oko 2,8 odsto. Od tog iznosa, 1,6 milijardi čine investiciona ulaganja iz zaduženja, a 300 miliona dinara čine preneta sredstva iz ranijih godina. Nova investiciona ulaganja u visini od 1,6 milijardi dinara predviđena su za oblast zdravstva i vodoprivrede na teritoriji AP Vojvodine.

Sednica Skupštine AP VojvodineNaime, za kapitalne investicije u zdravstvo, rebalansom je planirana jedna milijarda dinara, i to za najhitnije potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina. Novac će biti utrošen za kupovinu neophodne savremene medicinske opreme, kao što su magnetna rezonanca, CT uređaji, angio-sala za neurološke bolesti, mamografi i druga oprema.

Šesto miliona dinara namenjeno je Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“, za investiciona ulaganja u četiri prioritetna projekta u cilju zaštite od polplava i korišćenja voda na teritoriji AP Vojvodine. Radi se o nastavku radova na obaloutvrdi "Gomolava", na reci Savi kod Hrtkovaca, sanaciji kritičnog mesta na obali Dunava na lokalitetu Labudnjača kod Vajske, za rekonstrukciju crpne stanice Bezdan 2 i za projekat revitalizacije Velikog bačkog kanala.

Sednica Skupštine AP VojvodineNakon donošenja Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu pokrajinskog budžeta, u cilju ostvarivanja navedenih prioriteta iz ove odluke, Skupština je donela i Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, a nakon nje i Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018 godinu.

Skupština AP Vojvodine je na današnjoj sednici, obavila raspravu o Godišnjem izveštaju Pokrajinskog zaštitnika građana ombudsmana za 2017. godinu i na taj način se upoznala sa radom, aktivnostima, strukturom obrađenih predmeta, statističkim podacima i sa preporukama Ombudsmana.

Dalje, doneta je Odluka o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i Odluka o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Na svojoj 20. sednici, Skupština AP Vojvodine je donela i Odluku o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

 

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.