28. 03. 2018.Saopštenje sa sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Odbor za budžet i finansijeNovi Sad, 28. mart - Uoči 20. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, zakazane za 29. mart, danas su u pokrajinskom parlamentu održane sednice tri skupštinska odbora.  

Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 16. sednicu. Odbor je razmatrao i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Uvodno obrazloženje predloga na sednici je podnela Smiljka Jovanović, pokrajinska sekretarka za finansije. Predloženim rebalansom pokrajinskog budžeta za 2018. godinu, planirana su nova investiciona ulaganja u visini od 1,6 milijardi dinara u oblasti zdravstva i vodoprivrede na teritoriji AP Vojvodine.

Za kapitalne investicije u zdravstvo, predloženim rebalansom planira se jedna milijarda dinara za najhitnije potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina. Kako je pojašnjeno, novac će biti utrošen za nabavku neophodne savremene medicinske opreme, kao što su magnetna rezonanca, CT uređaji, angio-sala za neurološke bolesti, mamografi i druga oprema. Šesto miliona dinara namenjeno je Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“, za investiciona ulaganja u četiri prioritetna projekta u cilju zaštite od polplava i korišćenja voda na teritoriji AP Vojvodine.

Odbor za budžet i finansije

Radi se o nastavku radova na obaloutvrdi "Gomolava", na reci Savi kod Hrtkovaca, sanaciji kritičnog mesta na obali Dunava na lokalitetu Labudnjača kod Vajske, za rekonstrukciju crpne stanice Bezdan 2 i za projekat revitalizacije Velikog bačkog kanala. Predloženim rebalansom, aktuelni pokrajinski budžet uvećava se za 1,9 milijardi dinara ili za oko 2,8 odsto: 1,6 milijardi za investiciona ulaganja iz zaduženja i 300 miliona dinara su preneta sredstva iz ranijih godina. Ukupna sredstva u budžetu nakon usvajanja rebalansa iznosiće 70.466.375.048,87 dinara. Odbor je razmatrao i podnete amandmane na pomenuti predlog, ali ni jedan od amandmana nije prihvaćen.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018 godinu. Na današnjoj sednici, Odbor za budžet i finansije upoznao se i sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana ombudsmana za 2017. godinu.

Odbor za budžet i finansijeNa svojoj petoj po redu sednici, Odbor za bezbednost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, utvrdio je Predlog odluke o imenovnju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost. Odbor je na sednici jednoglasno doneo i Godišnji program rada Odbora za bezbednost za 2018. godinu.

Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj 16. sednici, sa stanovišta usklađenosti sa pravnim sistemom i pokrajinskim Statutom, razmatrao: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i podnete amandmane na ovaj predlog, zatim, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018 godinu.

Odbor za propiseNakon razmatranja, Odbor je mišljenja da je svaki od navedenih predloga u saglasnosti sa pravnim sistemom i Statutom AP Vojvodine, a da su podneti amandmani na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, pravno mogući. 

 

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.