28. 03. 2018.Саопштење са седница одбора Скупштине АП Војводине

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 28. март - Уочи 20. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, заказане за 29. март, данас су у покрајинском парламенту одржане седнице три скупштинска одбора.  

Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 16. седницу. Одбор је разматрао и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. Уводно образложење предлога на седници је поднела Смиљка Јовановић, покрајинска секретарка за финансије. Предложеним ребалансом покрајинског буџета за 2018. годину, планирана су нова инвестициона улагања у висини од 1,6 милијарди динара у области здравства и водопривреде на територији АП Војводине.

За капиталне инвестиције у здравство, предложеним ребалансом планира се једна милијарда динара за најхитније потребе здравствених установа чији је оснивач АП Војводина. Како је појашњено, новац ће бити утрошен за набавку неопходне савремене медицинске опреме, као што су магнетна резонанца, ЦТ уређаји, ангио-сала за неуролошке болести, мамографи и друга опрема. Шесто милиона динара намењено је Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, за инвестициона улагања у четири приоритетна пројекта у циљу заштите од полплава и коришћења вода на територији АП Војводине.

Odbor za budžet i finansije

Ради се о наставку радова на обалоутврди "Гомолава", на реци Сави код Хртковаца, санацији критичног места на обали Дунава на локалитету Лабудњача код Вајске, за реконструкцију црпне станице Бездан 2 и за пројекат ревитализације Великог бачког канала. Предложеним ребалансом, актуелни покрајински буџет увећава се за 1,9 милијарди динара или за око 2,8 одсто: 1,6 милијарди за инвестициона улагања из задужења и 300 милиона динара су пренета средства из ранијих година. Укупна средства у буџету након усвајања ребаланса износиће 70.466.375.048,87 динара. Одбор је разматрао и поднете амандмане на поменути предлог, али ни један од амандмана није прихваћен.

У наставку седнице, Одбор је размотрио и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018 годину. На данашњој седници, Одбор за буџет и финансије упознао се и са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана омбудсмана за 2017. годину.

Odbor za budžet i finansijeНа својој петој по реду седници, Одбор за безбедност Скупштине Аутономне покрајине Војводине, утврдио је Предлог одлуке о именовњу чланова Покрајинског савета за безбедност. Одбор је на седници једногласно донео и Годишњи програм рада Одбора за безбедност за 2018. годину.

Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој 16. седници, са становишта усклађености са правним системом и покрајинским Статутом, разматрао: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и поднете амандмане на овај предлог, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018 годину.

Odbor za propiseНакон разматрања, Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога у сагласности са правним системом и Статутом АП Војводине, а да су поднети амандмани на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, правно могући.