27. 03. 2018.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i radNovi Sad, 27. mart – Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju desetu po redu sednicu u aktuelnom sazivu. 

Odbor je na sednici razmotrio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, sa stanovišta obezbeđivanja sredstava za određene prioritetne investicije u zdravstvene ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina, odnosno u nabavku neophodne savremene medicinske opreme, magnetne rezonance, CT uređaja, angio-sale za neurološke bolesti, mamografa i druge opreme. Nakon uvodnog izlaganja, razmatranja i diskusije, Odbor je prihvatio pomenuti predlog. Na današnjoj sednici, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, upoznao se sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2017. godinu.

Na svojoj 18. sednici, Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, razmatrao je i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Odbor je predlog razmatrao sa stanovišta obezbeđivanje sredstava za prioritetne investicije u oblasti vodoprivrede. U obrazloženju je između ostalog rečeno, da je za četiri kapitalna projekta najvišeg ranga prioriteta bilo neophodno obezbediti odgovarajuća sredstva. Odbor za poljoprivreduU pitanju je sanacija kritičnog mesta na levoj obali reke Save u zoni „Gomolave“, zatim, za sanaciju kritičnog mesta na levoj obali reke Dunav na lokalitetu crpne stanice „Labudnjača“, za rekonstrukciju prvog polja crpne stanice „Bezdan 2“ i za revitalizaciju Velikog Bačkog kanala. Odbor je takođe, razmotrio i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, kao i Informaciju o trenutnom stanju voda na vodnom području u nadležnosti JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad. Odbor za poljoprivredu je na današnjoj sednici jednoglasno doneo Godišnji program rada tog odbora za 2018.godinu.

Odbor za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj  8. sednici razmotrio i prihvatio: Informaciju o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/2018 godini sa zaključcima Pokrajinske vlade, Informaciju o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/2018 godinu sa zaključcima, kao i Informaciju o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2017/2018. godini u Autonomnoj pokrajini Vojvodini sa zaključcima. Odbor za nacionalnu ravnopravnostOdbor se na sednici upoznao sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za 2017. godinu i jednoglasno doneo Godišnji program svog rada za 2018. godinu.

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.