27. 03. 2018.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i radНови Сад, 27. март – Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју десету по реду седницу у актуелном сазиву. 

Одбор је на седници размотрио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, са становишта обезбеђивања средстава за одређене приоритетне инвестиције у здравствене установе чији је оснивач АП Војводина, односно у набавку неопходне савремене медицинске опреме, магнетне резонанце, ЦТ уређаја, ангио-сале за неуролошке болести, мамографа и друге опреме. Након уводног излагања, разматрања и дискусије, Одбор је прихватио поменути предлог. На данашњој седници, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, упознао се са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2017. годину.

На својој 18. седници, Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, разматрао је и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Одбор је предлог разматрао са становишта обезбеђивање средстава за приоритетне инвестиције у области водопривреде. У образложењу је између осталог речено, да је за четири капитална пројекта највишег ранга приоритета било неопходно обезбедити одговарајућа средства. Odbor za poljoprivreduУ питању је санација критичног места на левој обали реке Саве у зони „Гомолаве“, затим, за санацију критичног места на левој обали реке Дунав на локалитету црпне станице „Лабудњача“, за реконструкцију првог поља црпне станице „Бездан 2“ и за ревитализацију Великог Бачког канала. Одбор је такође, размотрио и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, као и Информацију о тренутном стању вода на водном подручју у надлежности ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад. Одбор за пољопривреду је на данашњој седници једногласно донео Годишњи програм рада тог одбора за 2018.годину.

Одбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој  8. седници размотрио и прихватио: Информацију о упису ученика у први разред основне школе у Аутономној покрајини Војводини у школској 2017/2018 години са закључцима Покрајинске владе, Информацију о упису ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018 годину са закључцима, као и Информацију о обухвату деце обавезним припремним предшколским програмом, са освртом на инклузивно васпитање и образовање у предшколским установама у школској 2017/2018. години у Аутономној покрајини Војводини са закључцима. Odbor za nacionalnu ravnopravnostОдбор се на седници упознао са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за 2017. годину и једногласно донео Годишњи програм свог рада за 2018. годину.