26. 03. 2018.Održana zajednička sednica Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbora za kulturu i javno informisanje

Odbor za kulturu i javno informisanjeNovi Sad, 26. mart - Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu održao je danas, zajedno sa Odborom za kulturu i javno informisanje, sednicu na kojoj je razmatrao Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2018. godinu, u cilju upoznavanja sa radom i aktivnostima institucije ombusmana u prethodnoj godini. 

Na sednici su predstavljeni najvažniji detalji izveštaja iz opšte nadležnosti ombudsmana, kao i posebni delovi izveštaja koji se odnose na oblast prava nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina, prava deteta i prava po osnovu ravnopravnosti polova. Ukazano je da je bilo manje formiranih predmeta nego u izveštajnom periodu za 2016. godinu, uz napomenu da se veliki broj građanki i građana obraćao kancelariji ombudsmana lično ili putem telefona. Predstavljene su i realizovane aktivnosti u vezi sa promocijom rada ombudsmana i organizacijom stručnih skupova, koje su takođe obuhvaćene godišnjim izveštajem.

Odbor za za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu jednoglasno je na sednici doneo Godišnji program rada ovog odbora za 2018. godinu.

Odbor za kulturu i javno informisanjeČlanice i članovi Odbora za kulturu i javno informisanje jednoglasno su na sednici izabrali Dejanu Krsmanović, članicu tog odbora, za zamenicu predsednika Odbora za kulturu i javno informisanje.

 

 

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.