26. 03. 2018.Одржана заједничка седница Одбора за организацију управе и локалну самоуправу и Одбора за културу и јавно информисање

Odbor za kulturu i javno informisanjeНови Сад, 26. март - Одбор за организацију управе и локалну самоуправу одржао је данас, заједно са Одбором за културу и јавно информисање, седницу на којој је разматрао Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2018. годину, у циљу упознавања са радом и активностима институције омбусмана у претходној години. 

На седници су представљени најважнији детаљи извештаја из опште надлежности омбудсмана, као и посебни делови извештаја који се односе на област права националних заједница – националних мањина, права детета и права по основу равноправности полова. Указано је да је било мање формираних предмета него у извештајном периоду за 2016. годину, уз напомену да се велики број грађанки и грађана обраћао канцеларији омбудсмана лично или путем телефона. Представљене су и реализоване активности у вези са промоцијом рада омбудсмана и организацијом стручних скупова, које су такође обухваћене годишњим извештајем.

Одбор за за организацију управе и локалну самоуправу једногласно је на седници донео Годишњи програм рада овог одбора за 2018. годину.

Odbor za kulturu i javno informisanjeЧланице и чланови Одбора за културу и јавно информисање једногласно су на седници изабрали Дејану Крсмановић, чланицу тог одбора, за заменицу председника Одбора за културу и јавно информисање.