26. 03. 2018.Одржана заједничка седница Одбора за равноправност полова и Одбора за представке и предлоге

Odbor za ravnopravnost polovaНови Сад, 26. март - Одбор за равноправност полова одржао је данас, заједно са Одбором за представке и предлоге, седницу на којој се упознао са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2018. годину. 

Омбудсман подноси Скупштини Аутономне покрајине Војводине свој редован годишњи извештај за претходно годину, најкасније до 31. марта текуће године. У извештају су наведени детаљни подаци о активностима институције омбудсмана у претходној години и уоченим недостатцима у раду органа управе. Дата је општа оцена рада органа управе са становишта примене прописа, као и одговарајући предлози за побољшање положаја грађанки и грађана у односу на органе управе. Извештај садржи податке о броју и структури притужби, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање, критике и похвале појединим органима управе, као и посебне делове извештаја који се односе на област права националних заједница – националних мањина, права детета и права по основу равноправности полова.  Одбори су у разматрању поменутог извештаја акценат ставили на општи део и део који се тиче равноправности полова. Између осталог, у 2017. години, формирано је мање предмета у вези са притужбама грађанки и грађана него што је то био случај у 2016. години, међутим, указано је и на то да се велики број грађанки и грађана обраћао лично или телефоном. Омбудсман је активно радио и на представљању и приближавању свог рада грађанкама и грађанима, као и на организацији читавог низа стручних темтских конференција и скупова у циљу доприноса побољшању стања у одређеним областима.       

Odbor za ravnopravnost polovaНа данашњој седници, Одбор за равноправност полова Скупштине АП Војводине једногласно је донео Годишњи програма рада тог одбора за 2018. годину.