20. 03. 2018.U Skupštini Vojvodine održana konferencija o institucionalnoj podršci unapređenju zdravlja žena

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad, 20. mart - U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas je, u organizaciji Ženske parlamentarne mreže, održana konferencija pod nazivom: „Institucionalna podrška unapređenju zdravlja žena“. Konferencija je okupila republičke i pokrajinske poslanice i poslanike, predstavnice nadležnih pokrajinskih sekretarijata, zdravstvenih institucija i stručnih tela, odbornice lokalnih parlamenta, predstavnice lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, kao i predstavnice saveta za zdravlje iz svih lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

Učesnicama, učesnicima i zainteresovanoj javnosti predstavljeno je aktuelno stanje u oblasti zdravlja žena, programi zdravstvene zaštite u Pokrajini, rezultati istraživanja i mere prevencije, unapređenja i podrške. Predstavljeni su i aktuelni projekti i primeri dobre prakse, a sve u cilju mobilisanja svih društvenih činilaca radi zajedničkog angažovanja na iznalaženju rešenja za postojeće probleme i radi osnaživanja žena za zastupanje vlastitih interesa i interesa čitave društvene zajednice. 

Ženska parlamentarna mreža

Otvarajući skup, Lenka Erdelj, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, naglasila je značaj institucionalne podrške i zajedničkog rada na podizanju svesti i postizanju veće efikasnosti u rešavanju kako zdravstvenih, tako i svih drugih otvorenih problema sa kojima se danas suočavaju žene. 

„To je ujedno i jedan od glavnih ciljeva u radu naše Ženske parlamentarne mreže. Mišljenja smo da zajedničkim radom, saradnjom, umrežavanjem i međusobnom podrškom možemo značajno uticati na donošenje efikasnih rešenja za sva otvorena pitanja koja se tiču prava žena i rodne ravnopravnosti“, navela je između ostalog, u pozdravnom govoru, Lenka Erdelj.    

Dr Ivanka Savić, zamenica pokrajinskog sekretara za zdravstvo, predstavila je mere podrške zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina i posebne programe zdravstvene zaštite koje je Pokrajina donela, a među kojima su i programi koji se odnose na unapređenje zdravlja žena. Dr Savić je ocenila da podaci o zdravlju žena u Vojvodini nisu svetli ni u pogledu životne starosti, zastupnjenosti oboljenja, niti u pogledu prirodnog priraštaja. Velika je zastupljenost malignih oboljenja među ženama, gde prednjači rak dojke, a preventiva je od ključnog značaja, kazala je dr Ivanka Savić. Smiljka Jovanović, pokrajinska sekretarka za finansije, govorila je o uvođenju rodnog budžetiranja kao instrumentu budžetske politike zasnovane na jasno definisanim prioritetima i rodnoj jednakosti.

Ženska parlamentarna mrežaProf. dr Eržebet Ač, sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine, predstavila je istraživanja u vezi sa rakom grlića materice, koji je u našoj zemlji četvrto po redu, a u Evropi treće oboljenje po zastupljenosti svih bolesti. O unapređenju zadravstvene zaštite, prevenciji i vantelesnoj oplodnji, govorila je prof. dr Aleksandra Trninić Pjević, sa Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Klinčkog centra Vojvodine. Mia Strajin, predsednica Saveta za ravnopravnost polova, predstavila je primere dobre prakse i institucionalnu podršku unapređenju zdravlja žena, navodeći da će u saradnji Saveta i resornog pokrajinskog sekretarijata, u svih 45 opština u Vojvodini biti sprovedeni manografski pregledi žena, bez obzira na to da li imaju zdravstveno osiguranje i zdravstvenu knjižicu. 

Zorica Vukobart, pomoćnica pokrajinske sekretarke za finansije govorila je o rodnom budžetiranju na nivou lokalnih samouprava, a predstavnice organizacije UN WOMEN, Aleksandra Vladisavljević i Sanja Nikolin, predstavile su aktuelnosti iz programa zdravstvene zaštite i prevencije, koje ta organizacija podržava. Dr Ivanka Savić, zamenica pokrajinskog sekretara za zdravstvo predstavila je prisutnima rezultate projekta:  „ZAUSTAVI-ZAŠTITI-POMOZI - Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“.

Ženska parlamentarna mrežaNakon radnog dela konferencije, jednoglasno su doneti sledeći zaključci:

1.Apeluje se na predstavnike lokalnih/pokrajinskih/republičkih vlasti da svojim  angažovanjem utiču na edukaciju, promociju i sprovođenje programa prevencije svih bolesti koje se javljaju na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine; 

2.Predlaže se odbornicima/ama lokalnih samouprava i članovima gradskih/opštinskih veća da se aktivno zalažu za unapređenje zdravstvene zaštite žena u svojim lokalnim samoupravama;

3.Apeluje se na sve donosioce odluka da uspostave aktivnu saradnju sa institucijama zdravstva kako bi se sprovodili programi prevencije svih bolesti koje se javljaju na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine sa posebnim fokusom na unapređenje zdravstvene zaštite žena, posebno u oblasti zaštite devojčica i adolescentkinja, steriliteta, fertiliteta, u periodu ranog majčinstva, vezano za seksualno prenosive bolesti, HPV vakcinacija, organizivane skrinige na karcinom grlića materice i dojke;

Ženska parlamentarna mreža4.Poseban akcenat treba staviti na rešavanje problema zdravstvene zaštite žena u mestima koja su udaljena od mesta gde postoje domovi zdravlja;

5.Apeluje se na sve donosioce odluka da uspostave aktivnu saradnju sa mehanizmima za postizanje rodne ravnopravnosti na svim nivoima kako bi se obezbedila primena principa jednakih mogućnosti za žene i muškarce i osiguralo njegovo uvođenje u sve mere i politike koje se donose i sprovode;

6.Apeluje se na sve donosioce odluka da prilikom kreiranja budžeta primene rodne analize i rodno odgovorno budžetiranje, kao jedan od ključnih analitičkih alata kojim se u javnim politikama unapređuje ravnopravnost polova i stvara društvo jednakih mogućnosti; 

7.Poseban akcenat treba staviti na kontinuiranu saradnju Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine i odbornica skupština opština/gradova u cilju postizanja sistemskih preduslova za sprovođenje politika jednakih mogućnosti (uz preporuku i podršku osnivanja ženskih odborničkih mreža na lokalnom nivou).

Zaključci i apeli sa  konferencije upućeni su prema javnosti, društvu, nadležnim organima, institucijama i svim relevantnim činiocima. 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.