09. 03. 2018.Pokrajinski ombudsman uručio predsedniku Skupštine APV Godišnji izveštaj o radu

Novi Sad, 9. mart –  Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman prof. dr Zoran Pavlović uručio je danas predsedniku Skupštine AP Vojvodine Ištvanu Pastoru Godišnji izveštaj o radu za 2017. godinu.

Na sastanku je dogovoreno da će se, u skladu sa skupštinskom procedurom i rokovima, ovaj Izveštaj naći pred poslanicima pokrajinskog parlamenta na prvom narednom zasedanju Skupštine APV.

Ombudsman Pavlović je na sastanku predstavio ključne elemente Izveštaja o radu, naglasivši da je tokom 2017. godine ova institucija nakon nekoliko godina pauze pristupila organizovanju međunarodnih naučnih konferencija, a da je kao inovacija u radu uvedena organizacija stručnih skupova o aktuelnim temama i problemima. Sve ovo je, naglasio je Pavlović, snažno doprinelo povećanju vidljivosti institucije Ombudsmana kod građana i podizanju kvaliteta rada.

Predsednik Pastor naglasio je dobru saradnju Ombudsmana i Skupštine AP Vojvodine, koja je rezultovala i seminarom o ljudskim pravima za pokrajinske poslanike, kao i drugim zajedničkim aktivnostima. 

U skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu, Pokrajinski ombudsman podnosi Skupštini APV redovan godišnji izveštaj o radu najkasnije do 31. marta, a u kojem se navode podaci o aktivnostima ove institucije za prethodnu godinu.