09. 03. 2018.Покрајински омбудсман уручио председнику Скупштине АПВ Годишњи извештај о раду

Нови Сад, 9. март –  Покрајински заштитник грађана-омбудсман проф. др Зоран Павловић уручио је данас председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору Годишњи извештај о раду за 2017. годину.

На састанку је договорено да ће се, у складу са скупштинском процедуром и роковима, овај Извештај наћи пред посланицима покрајинског парламента на првом наредном заседању Скупштине АПВ.

Омбудсман Павловић је на састанку представио кључне елементе Извештаја о раду, нагласивши да је током 2017. године ова институција након неколико година паузе приступила организовању међународних научних конференција, а да је као иновација у раду уведена организација стручних скупова о актуелним темама и проблемима. Све ово је, нагласио је Павловић, снажно допринело повећању видљивости институције Омбудсмана код грађана и подизању квалитета рада.

Председник Пастор нагласио је добру сарадњу Омбудсмана и Скупштине АП Војводине, која је резултовала и семинаром о људским правима за покрајинске посланике, као и другим заједничким активностима. 

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману, Покрајински омбудсман подноси Скупштини АПВ редован годишњи извештај о раду најкасније до 31. марта, а у којем се наводе подаци о активностима ове институције за претходну годину.