06. 03. 2018.Održana 18. sednica Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 06. mart – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 18. sednicu. Na početku zasedanja, Skupština je konstatovala ostavku Miroslava Štatkića, na funkciju pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Većinom glasova, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je za novog pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama izabrala Draganu Milošević iz Novog Sada. Nakon izbora, Dragana Milošević je položila zakletvu pred Skupštinom.

Dragana Milošević je rođena 15. marta 1983. godine u Novom Sadu i po obrazovanju je diplomirani muzičar - violinista. Osnovnu školu „Prva vojvođanska brigada“ i srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ završila je u Novom Sadu. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Irine Javšili. Zaposlena je kao muzički izvođač - violinistkinja u orkestru Opere Srpskog narodnog pozorišta. U političkoj karijeri bila je u dva mandata odbornica u Skupštini grada Novog Sada, i poslanica u dva mandata u Skupštini AP Vojvodine. Sednica Skupštine AP Vojvodine

U nastavku, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata. Na sednici su denete tri pokrajinske skupštinske odluke o izradi prostornih planova za područja posebne namene na teritoriji AP Vojvodine, sa elementima detaljne regulacije.

Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Postornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog - Beočin sa elementima detaljne regulacije, sa ciljem da se stvori planski osnov za izgradnju novog transportnog gasovoda i da se obezbedi stabilno snabdevanje gasom potrošača na području Petrovaradina, Sremske Kamenice, Sremskih Karlovaca i naselja u opštini Beočin.

Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema. Izradom tog Prostornog plana biće obuhvaćene lokalne samouprave Ruma, Pećinci, Sremska Mitrovica, Šid i Irig. Cilj je zaštita sliva reke Save, zaštita izvorišta za vodosnabdevanje, kao i zaštita životne sredine u navedenom području.

Sednica Skupštine AP VojvodinePokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica - Jazak - „Letenka“ sa elementima detaljne regulacije. Ovaj Prostorni plan obuhvatiće više katastarskih opština u opštinama Beočin, Irig i u Sremskoj Mitrovici. Izgradnja gasovoda na navedenom području će doprineti prostornoj i energetskoj integraciji opštine Irig u energetski sistem Republike Srbije, redovnom i bezbednom snabdevanju gasom potrošača, kao i snabdevanju turističkog lokaliteta „Letenka“, čime se u energetskom smislu podiže standard funkcionisanja ovog turističkog lokaliteta.

Na svojoj 18. sednici, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je devet pokrajinskih skupštinskih odluka o uvođenju posebnih programa u oblasti zdravstvene zaštite, kao i jednu  pokrajinsku skupštinsku odluku iz oblasti javnog zdravlja na teritoriji AP Vojvodine, u 2018. godini. Naime, pored postojećih šest programa koji se nastavljaju i u ovoj godini, kao što su, između ostalih, program ranog lečenja komplikacije šećerne bolesti na očima, neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu, vantelesne oplodnje, lečenje oboljenja štitne žlezde, uvedeni su i novi programi. To su: program savremenog terapijskog i dijagnostičkog metoda u lečenja insulta, multiple skleroze, amiotrofične lateralne skleroze, bolesti motornog neurona, teraporezistentnog depresivnog poremećaja i neuropatskog bola, zatim program telemedicine u lečenju ishemijskoj moždanog udara, program ranog prepoznavanja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba, kao i ponovno uvođenje unapređenog programa kontrole krvnog pritiska i srčanog ritma kod hipertenzivnih trudnica.

Sednica Skupštine AP VojvodineU tom pogledu, na sednici su jednoglasno donete: Pokrajinska skupštinska odluka o Programu uvođenja transkranijalne magnetne stimulacije – kao savremenog terapijskog i dijagnostičkog metoda – u kliničku praksu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine vojvodine za 2018. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplatacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, zatim, 

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu telemedicine u lečenju ishemijskog moždanog udara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste želzde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, kao i

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Pokrajinska Skupština je na današnjoj sednici razmotrila Predlog memoranduma o saradnji između Ustečkog regiona (Češka Republika) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i donela sledeće zaključke koje je predložila Pokrajinska vlada, a koji glase: 

• Zaključuje se Memorandum o saradnji između Ustečkog regiona (Češka Republika) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija).

• Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine potpiše Memorandum o saradnji između Ustečkog regiona (Češka Republika) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija).

Skupština je razmatrala i usvojila Izveštaj o ostvarivanju Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. i 2016. godinu.

Na kraju sednice su donete: Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.