02. 03. 2018.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Odbor za propiseНови Сад, 2. март – Уочи 18. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине заказане за уторак, 6. март, данас су своје седнице одржала три скупштинска одбора. На својој 15. по реду седници, Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, размотрио је 14. предлога покрајинских скупштинских одлука са становишта њихове усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље. Одбор је на седници једногласно донео и Годишњи програм рада Одбора за 2018. годину о чему ће обавестити председника покрајинске Скупштине.

Одбор за прописе је мишљења да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допунама покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката, у сагласности са Статутом и правним системом о чему ће у свом извештају са седнице обавестити Скупштину. На данашњој седници су утврђене техничке исправке Предлога покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог - Беочин са елементима детаљне регулације, Предлога покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, као и Предлога покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације. Након утврђених техничких исправки, Одбор је дао мишљење да су наведени предлози покрајинских скупштинских одлука у сагласности са Статутом АП Војводине и правним системом.

Odbor za propiseУ наставку седнице, Одбор је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом разматрао 10 предлога покрјинских скупштинских одлука из области здравства. У питању су: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму увођења транскранијалне магнетне стимулације – као савременог терапијског и дијагностичког метода – у клиничку праксу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине војводине за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплатационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте желзде у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину. Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога у сагласности са покрајинским Статутом и правним системом земље, о чему ће у свом извештају са седнице обавестити Скупштину.

Одбор за буџет и финансије одржао је данас своју 15. седницу. Одбор је размотрио и једногласно усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Посторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог - Беочин са елементима детаљне регулације, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације.

Odbor za budžet i finansijeПросторни план инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“, обухватиће више катастарских општина у општинама Беочин, Ириг и у Граду Сремска Митровица. Његова изградња ће допринети просторној и енергетској интеграцији општине Ириг у енергетски систем Републике Србије, редовном и безбедном снабдевању гасом потрошача, као и снабдевању туристичког локалитета „Летенка“, чиме се у енергетском смислу подиже стандард функционисања овог туристичког локалитета.

Када је у питању Просторни план који се односи на изградњу инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин, на седници је речено да ће изградња овог гасовода обезбедити стабилно снабдевање гасом потрошача на подручју Петроварадина, Сремске Каменице, Сремских Карловаца и насеља у општини Беочин. Предложена је и израда просторног плана подручја за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, којим ће у потпуности бити обухваћене локалне самоуправе Рума, Пећинци, Сремска Митровица, Шид и Ириг. Циљ је заштита слива реке Саве, заштита изворишта за водоснабдевање, као и заштита животне средине, речено је у образложењу поменутих предлога израде просторних планова на подручју АП Војводине.

Odbor za budžet i finansijeУ наставку седнице, Одбор је разматрао и једногласно усвојио десет предлога покрајинских скупштинских одлука из области унапређења здравствене заштите на подручју Покрајине. Одбор за буџет и финансије је на данашњој седници, једногласно донео и свој Годишњи програм рада за 2018. годину и о томе ће обавестити председника покрајинске Скупштине. 

Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 12. по реду седницу. Одбор се на седници упознао са Информацијом о обухвату деце обавезним припремним предшколским програмом, са освртом на инклузивно васпитање и образовање у предшколским установама у школској 2017/2018. години у Аутономној покрајини Војводини са закључцима, Информацијом о упису ученика у први разред основне школе у Аутономној покрајини Војводини у школској 2017/2018.години са закључцима,  затим са Информацијом о упису ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину са закључцима. Одбор је на седници подржао  закључке Покрајинске владе у вези са поменутим информацијама.

Одбор за образовање и науку је на седници утврдио Предлог одлуке о разрешењу, као и Предлог одлуке о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине. Предлози ће бити достављени Скупштини на разматрање. На данашњој седници, Одбор за образовање и науку донео је Програм рада тог Одбора за 2018. годину. На седници је донет и Годишњи програм рада Одбора за образовање и науку за 2018. годину, о чему ће Одбор обавестити председника Скупштине АП Војводине.