20. 02. 2018.Održana sednica Ženske parlamentarne mreže

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad, 20. februar - Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održala je danas svoju 10. sednicu. U skladu sa Poslovnikom o radu, od strane Izvršnog odbora Ženske parlamentarne mreže, za novu četvoromesečnu koordinatorku te mreže izabrana je Lenka Erdelj, koja je tu dužnost preuzela od dosadašnje koordinatorke Ane Tomanove Makanove. 

Na sednici je razmotren i prihvaćen Izveštaj o radu Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, u periodu od 23.10.2017. do 20.02.2018. godine. Poseban akcenat stavljen je na aktivnosti Mreže tokom kampanje „16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“.

Ocenjeno je da su tematske tribine koje je tokom navedene kampanje organizovala Ženska parlamentarna mreža u saradnji sa drugim pokrajinskim mehanizmima za ravnopravnost polova i lokalnim samoupravama u nekoliko vojvođanskih opština, bile veoma uspešne i da je na taj način data puna podrška u naporima ka efikasnijem sprečavanju rodno zasnovanog nasilja, zaštiti žrtava nasilja, umrežavanju i saradnji svih činioca u lancu mehanizama koji se bave rodnom ravnopravnošću.

Ženska parlamentarna mreža

Takođe, pohvaljene su i aktivnosti koje su se preduzimale u cilju unapređenja zdravlja žena.

Članice Ženske parlamentarne mreže su na današnjoj sednici istakle spremnost da i u ovoj godini nastave sa realizacijom sličnih aktivnosti. U tom smislu, na današnjoj sednici je jednoglasno usvojen Godišnji program rada za 2018. godinu, koji je baziran na daljem sprovođenju aktivnosti u skladu sa prioritetima. U fokusu će biti nastavak saradnje sa institucionalnim mehanizmima za rodnu radvnopravnost, lokalnim samoupravama i zdravstvenim institucijama. 

Na sednici je jednoglasno prihvaćen i Predlog aktivnosti Ženske parlamentarne mreže za naredni period. U skladu sa dobrom praksom, nastaviće se organizacija tematskih konferencija. Između ostalog, planirano je da se 20. marta, u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, organizuje konferencija pod nazivom „ Zdravlje žena i institucionalna podrška unapređenju zdravlja žena.  

Ženska parlamentarna mreža

  

 

 

 

 

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.