20. 02. 2018.Одржана седницa Женске парламентарне мреже

Ženska parlamentarna mrežaНови Сад, 20. фебруар - Женска парламентарна мрежа Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржала је данас своју 10. седницу. У складу са Пословником о раду, од стране Извршног одбора Женске парламентарне мреже, за нову четворомесечну координаторку те мреже изабрана је Ленка Ердељ, која је ту дужност преузела од досадашње координаторке Ане Томанове Маканове. 

На седници је размотрен и прихваћен Извештај о раду Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине, у периоду од 23.10.2017. до 20.02.2018. године. Посебан акценат стављен је на активности Мреже током кампање „16 Дана активизма у борби против насиља над женама“.

Оцењено је да су тематске трибине које је током наведене кампање организовала Женска парламентарна мрежа у сарадњи са другим покрајинским механизмима за равноправност полова и локалним самоуправама у неколико војвођанских општина, биле веома успешне и да је на тај начин дата пуна подршка у напорима ка ефикаснијем спречавању родно заснованог насиља, заштити жртава насиља, умрежавању и сарадњи свих чиниоца у ланцу механизама који се баве родном равноправношћу.

Ženska parlamentarna mreža

Такође, похваљене су и активности које су се предузимале у циљу унапређења здравља жена.

Чланице Женске парламентарне мреже су на данашњој седници истакле спремност да и у овој години наставе са реализацијом сличних активности. У том смислу, на данашњој седници је једногласно усвојен Годишњи програм рада за 2018. годину, који је базиран на даљем спровођењу активности у складу са приоритетима. У фокусу ће бити наставак сарадње са институционалним механизмима за родну радвноправност, локалним самоуправама и здравственим институцијама. 

На седници је једногласно прихваћен и Предлог активности Женске парламентарне мреже за наредни период. У складу са добром праксом, наставиће се организација тематских конференција. Између осталог, планирано је да се 20. марта, у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, организује конференција под називом „ Здравље жена и институционална подршка унапређењу здравља жена.  

Ženska parlamentarna mreža