09. 02. 2018.Одржана седница Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuНови Сад, 09. фебруар - На својој 21. седници, Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, донео је Одлуку о образовању Посланичке групе пријатељства Скупштине Аутономне покрајине Војводине са Скупштином Истарске жупаније. 

Наведена посланичка група пријатељства оброзована је у циљу јачања и унапређења вишегодишње институционалне и међурегионалне сарадње са Истарском жупанијом. У њеном саставу је 46 покрајинских посланика. Председник Посланичке групе пријатељства је Матеја Ковач, а заменица председника је Весна Прћић.

У циљу јачања међурегионалне и парламентарне сарадње,  спровођења планираних активности покрајинске Скупштине и учешћа њених представника на скуповима у организацији међународних регионалних и партнерских институција и организација, Одбор је донео три одлуке о упућивању делегација Скупштине АП Војводине на службена путовања у иностранство.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Донете су: Одлука о упућивању делегације Скупштине АП Војводине и одобравању средстава за службени пут у Арад, (Румунија), од 01. до 02. марта 2018. године, Одлука о упућивању делегације Скупштине АП Војводине и одобравању средстава за службени пут у Арад, (Румунија), од 20. до 21. марта 2018. године, као и Одлука о упућивању делегације Скупштине АП Војводине  и одобравању средстава за службени пут у Штутгарт, (СР Немачка), од 05. до 08. јуна 2018. године. 

На својој данашњој 21. по реду седници, Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине донео је и Годишњи програм рада Одбора за 2018. годину. Између осталог, Одбор ће у складу са својим надлежностима у 2018. години, наставити да  прати реализацију активности на плану међурегионалне сарадње Скупштине АП Војводине и њених представника, што подразумева послове око учешћа представника Скупштине у раду међународних регионалних институција и организација, успостављање, одржавање и продубљивање сарадње са представницима и институцијама других регија, посете њиховим представничким телима, као и активности посланичких група пријатељстава које Скупштина АП Војводине образује у циљу јачања институционалне и међурегионалне сарадње.