21. 12. 2017.Održana 17. sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 21. decembar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 17 po redu sednicu u aktuelnom sazivu, ujedno i poslednju u ovoj kalendarskoj godini. Sednicom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik pokrajinske Skupštine i potpredsednici. Na usvojenom dnevnom redu današnje sednice bilo je 23 tačke o kojima su pokrajinske poslanice i poslanici diskutovali i glasali.

 Većinom glasova, Skupština je danas donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Obim budžeta planiran je u iznosu od 68,6 milijardi dinara. Ukupan fiskalni deficit projektovan je na nivou od 3,7 milijardi dinara, što je manje od šest odsto od ukupnih prihoda i biće pokriven iz sopstvenih sredstava, odnosno iz prenetih raspoloživih sredstava.

U obrazloženju na sednici, rečeno je da je glavna karakteristika strukture budžeta što je blizu 40 procenata od ukupnih budžetskih sredstava namenjeno ekonomskom razvoju, a da pri tome nije ugroženo finansiranje drugih segmenata u kojima AP Vojvodina ima nadležnosti. U pokrajinskom budžetu za 2018. godinu planirana su povećanja za kapitalna ulaganja i obezbeđena su sredstva za neke od novih projekata koji imaju razvojni karakter.

U nastavku sednice, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, kao i pet pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Izglasane su: Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu,

Sednica Skupštine AP VojvodinePokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, zatim,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini i

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini.

Na sednici je rečeno da je za poljoprivredu i srodne delatnosti u budžetu za 2018. godinu predviđeno oko sedam milijardi dinara. Navedenim pokrajinskim skupštinskim odlukama obezbediće se nastavak mera podrške domaćem agraru. U fokusu će biti mala i srednja poljoprivredna gazdinstva i preduzeća sa ciljem njihovog opstanka na tržištu. U tom smislu, specijalizovaće se i određeni konkursi za dodelu podsticajnih sredstava a biće dostupna i sredstva iz programa „IPARD“, koja će nadomestiti finansijski nedostatak koji je u odnosu na tražnju uvek prisutan kada je u pitanju poljoprivreda.  

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj 17. sednici donela i pet pokrajinskih skupštinskih odluka o donošenju prostornih planova za područja posebne namene na teritoriji Pokrajine. U pitanju su: Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije,

Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema,

Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“,

Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sabirna stanica Tilva - Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije i Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci.

Sednica Skupštine AP VojvodineDonošenjem ovih prostornih planova na navedenim područjima, stvara se planski osnov za realizaciju strateških prioriteta od značaja za Republiku Srbiju i AP Vojvodinu, kao i za zaštitu, očuvanje i održivo korišćenje prirodnih i kulturnih dobara i resursa u skladu sa principima održivog razvoja.

U nastavku zasedanja, donete su Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Skupština AP Vojvodine je na 17. sednici razmotrila Predlog memoranduma o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regije Lombardija (Republika Italija) i donela sledeće zaključke:

  • Zaključuje se Memorandum o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regije Lombardija (Republika Italija);
  • Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Memorandum o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regije Lombardija (Republika Italija).

Na kraju zasedanja, pokrajinska Skupština donela je osam odluka u vezi sa razrešenjima i imenovanjima članova saveta fakulteta. Donete su: Odluka o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,

Odluka o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,

Odluka o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru, 

Odluka o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru,

Odluka o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,

Odluka o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,

Odluka o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu,

Odluka o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.