20. 12. 2017.Informacija o održanim sednicama skupštinskih odbora

Odbor za budžet i finansijeNovi Sad, 20. decembar – Uoči održavanja 17. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine zakazane za četvrtak, 21. decembar, u pokrajinskoj Skupštini danas su zasedala četiri skupštinska odbora.

Na svojoj 14. sednici, Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je, većinom glasova usvojio i uputio Skupštini na razmatranje i usvajanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. 

Obim budžeta planiran je u iznosu od 68,6 milijardi dinara. Ukupan fiskalni deficit projektovan je na nivou od 3,7 milijardi dinara, što je manje od šest odsto od ukupnih prihoda i biće pokriven iz sopstvenih sredstava, odnosno iz prenetih raspoloživih sredstava. Planirani pokrajinski budžet za 2018. godinu veći je za gotovo pet milijardi dinara u odnosu na početni budžet donet za 2017. godinu i za 1,2 milijarde u odnosu na budžet nakon drugog rebalansa u avgustu ove godine.

U skladu sa programom Pokrajinske vlade, u kome je ekonomski razvoj prioritet, što podrazumeva da će se svake godine povećavati iznosi za kapitalne rashode, što je tendencija i na republičkom nivou, osnovno obeležje predloženog budžeta za 2018. godinu jeste transformacija strukture resursa u korist one komponente budžeta koja predstavlja investicione rashode. Za najveće strateške projekte od nacionalnog značaja obezbeđena je podrška i učešće Republike Srbije, navodi se u obrazloženju Predloga pokrajinskog budžeta za narednu godinu.

Odbor za budžet i finansije

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio i većinom glasova usvojio i sledeće predloge: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu. 

Na sednici je razmotreno i prihvaćeno više predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i to: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini, zatim, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Odbor za poljoprivredu

Na svojoj 17. sednici, Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmpotrio je, većinom glasova usvojio i uputio Skupštini na razmatranje i usvajanje sledeće predloge: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018 godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini, zatim, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Sa detaljima predloga, članove Odbora su na sednici upoznali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. U konstruktivnoj diskusiji, između ostalog, ocenjeno je da je nastavak sprovođenja mera podrške poljoprivredne politike na teritoriji Pokrajine izuzetno važan posebno sa stanovišta podrške i povećanja kvaliteta života u ruralnim područjima. Polazeći od toga, u fokusu programa podrške u 2018. godini biće mala i srednja poljoprivredna gazdinstva i preduzeća sa ciljem njihovog opstanka na tržištu.      

Na svojoj 11. po redu sednici, Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je  predloge odluka o razrešenju članova Saveta Medicinskog, Poljoprivrednog i Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i Pedagoškog fakulteta u Somboru, kao i predloge odluka o imenovanju članova Saveta navedenih fakulteta.

Odbor za propiseOdbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj 14. sednici sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom razmatrao sledeće predloge: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018 godinu, zatim, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini i Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.