18. 12. 2017.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuNovi Sad, 18. decembar - Na svojoj 20. po redu sednici, Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je i jednoglasno usvojio Predlog Memoranduma o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Lombardije (Republika Italija) sa predlogom zaključaka Pokrajinske vlade. U obrazloženju predloga je navedeno da dve regije ostvaruju dugogodišnju uspešnu saradnju u brojnim oblastima i da će se potpisivanjem Memoranduma omogućiti unapređenje i proširenje te saradnje u obostranom interesu.   

U nastavku sednice, Odbor je jednoglasno prihvatio Inicijativu za obrazovanje Poslaničke grupe prijateljstva Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine sa Skupštinom Istarske županije i doneo sledeće zaključke:

•Usvaja se inicijativa za obrazovanje Poslaničke grupe prijateljstva Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine sa Skupštinom Istarske županije

•Pozivaju se poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u Skupštini AP Vojvodine da Odboru dostave spisak sa imenima poslanika koji žele da budu članovi Grupe prijateljstva.

Na današnjoj sednici, Odbor je razmotrio i jednoglasno usvojio više izveštaja sa službenih putovanja delegacija pokrajinske Skupštine u prethodnom periodu. 

Usvojeni su : Izveštaj sa službenog putovanja u Arad (Rumunija) od 20. do 22. aprila 2017. godine;

Izveštaj sa službenog putovanja u Ulm (SR. Nemačka) od 25. do 28. aprila 2017. godine;

Izveštaj sa službenog putovanja u Sent Polten (Austrija), od 30. maja do 02. juna 2017. godine;

Izveštaj sa službenog putovanja u okrug Nordland (Kraljevina Norveška) od 19. do 25. juna 2017. godine; 

Izveštaj sa službenog putovanja u Brisel (Kraljevina Belgija) od 08. do 11. oktobra 2017. godine; 

Izveštaj sa službenog putovanja u Budimpeštu (Mađarska) od 17. do 19. oktobra 2017. godine; 

Izveštaj sa službenog putovanja u Budimpeštu (Mađarska) 27. oktobra 2017. godine;

Izveštaj sa službenog putovanja u Budimpeštu (Mađarska) od 13. do 14. novembra 2017. godine; 

Izveštaj sa službenog putovanja u Mastriht (Kraljevina Holandija) od 28. do 30. novembra 2017. godine; 

Izveštaj sa službenog putovanja u Nansi (Republika Francuska) od 12. do 14. septembra 2017. godine kao i

Izveštaj sa službenog putovanja u Brisel (Kraljevina Belgija) 11. oktobar 2017. godine.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuU ime delegacija, izveštaje su na sednici obrazložili predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i potpredsednik Skupštine Damir Zobenica. Tom prilikom, predsednik Pastor je ukazao na značaj permanentnog prisustva, aktivnog učešća i obraćanja predstavnika AP Vojvodine na regionalnim skupovima, kako u cilju ostvarivanja ciljeva na planu međuregionalne saradnje,  tako i u pogledu davanja doprinosa naporima u ostvarivanju državne politike u kontekstu evropskih integracija. 

Predsednik je ocenio da su predstavnici AP Vojvodine u proteklom periodu svojim aktivnim učešćem i aktivnostima u okviru međuregionalne saradnje, doprineli da AP Vojvodina i dalje važi za pouzdanog i dobrog regionalnog partnera i dodao da u tom pravcu treba nastaviti.

Potpredsednik pokrajinske Skupštine Damir Zobenica je takođe izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima na planu međuregionalne saradnje i najavio da će AP Vojvodina u tom pogledu i u narednom periodu kroz još aktiviniji pristup sa novim idejama biti jedan od lidera, navodeći primer da će AP Vojvodina sledeće godine biti domaćin Redovnog jesenjeg zasedanja Skupštine Evropskih regiona (AER).      

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.