13. 12. 2017.Одбор за пољопривреду одржао седницу у Бачком Моноштору

Odbor za poljoprivreduНови Сад/Бачки Моноштор, 13. децембар - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 16. по реду седницу у Бачком Моноштору. Одржавањем седнице ван седишта Одбора, настављена је добра пракса у раду Одбора са циљем да се што боље сагледа стање у области пољопривреде, водопривреде и шумарства на подручју Аутономне покрајине Војводине, као и да се пружи подршка у складу са надлежностима и могућностима Одбора. 

Поред чланица и чланова Одбора за пољопривреду, седници је присуствовала и Марта Такач, директорка Јавног предузећа “Војводинашуме“ Петроварадин, која је у оквиру прве тачке дневног реда седнице Одбору представила планиране задатке и циљеве пословања тог предузећа у 2018. години. 

Када је реч о обнављању постојећих и подизању нових шума, до пролећа 2018. године, када се завршава сезона пошумљавања, планира се пошумљавање површине од укупно 1.526 хектара. Јавно предузеће „Војводинашуме“ је за потребе обнове шума и за подизање нових шума, обезбедило преко 714.000 садница шумских врста дрвећа, речено је на седници. Осим пошумљавања ЈП „Војводинашуме“ ће у складу са Годишњим планом и програмом пословања обављати и друге послове који се односе на газдовање шумама, на гајење и коришћење шума, на производњу шумског семена и садног материјала и на изградњу шумских путева. Затим, послове у области ловства, туризма, угоститељства и заштите природних добара. Одбор је у закључку прихватио Информацију о планираним задацима и циљевима пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2018. годину. 

У наставку седнице, Одбор се упознао и са Информацијом Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство о тренутном стању, најзначајнијим проблемима, мерама и активностима које се у АП Војводини спроводе или се планирају, по питању пошумљавања. Одбор је прихватио наведену информацију. Према подацима ресорног секретаријата Војводина је регија са веома малим процентом пошумљености. Већ више од тридесет година постоји изражена намера да се шумовитост Војводине удвостручи са садашњих око седам посто на тринест одсто, што подразумева подизање нових 140 хиљада хектара шума. У том погледу најзначајнији проблеми који ометају повећање шумовитости Војводине су: недостатак адекватних површина државног земљишта, ограничења од стране Завода за заштиту природе, недостатак ангажовања на нивоу локалних самоуправа, где многе од њих немају ни техничке ни људске капацитете да се баве пошумљавањем и негом шума. Због тога је у јавности све чешће мишљење да би парцеле требало уступити јавним предузећима која су корисници шума и баве се управљањем шумама, што је интересу и јавних предузећа и локалних самоуправа, речено је између осталог у дискусији.

Недостатак интересовања за пошумљавање од стране власника земљишта, како физичких тако и правних лица, неисплативост инвестиција на дужи временски рок и немаран однос становништва према новим засадима, такође су узроци смањене пошумљености. Преко буџетског фонда за шуме, ресорни покрајински секретаријат ће наставити са настојањима да подстиче шумовитост АП Војводине, да шири мрежу шумских путева, унапређује расадничку производњу и финансира научноистраживачки рад.