06. 12. 2017.Održana tribina „Zajedno protiv nasilja nad ženama" u Adi

Novi Sad/Ada, 6. decembar – U Adi je danas održan okrugli sto pod nazivom „Zajedno protiv nasilja nad ženama“, u organizaciji Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine, a u saradnji sa lokalnim samoupravama u Vojvodini.  Okrugli sto se organizuje u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" sa ciljem jačanja svesti o različitim vrstama nasilja nad ženama, koje se svakodnevno dešava, kako kod nas, tako i širom sveta i ukazivanja na potrebu zajedničke saradnje, umrežavanja, važnosti aktivizma, identifikacije nasilja kao prisutnog problema i zajedničkog angažovanja na iznalaženju rešenja.

Obzirom da je od velike je važnosti da nadležne institucije  preuzmu odgovornost, da reaguju, zaštite i spreče nasilje nad ženama, pored predstavnica Ženske parlmentarne mreže i Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine, na okruglom stolu su učestvovali i zamenik predsednika opštine Ada, predsednik Skupštine opštine Ada, odbornice lokalnog parlamenta, predstavnice i predstavnici opštinskih radnih tela za rodnu ravnopravnost, MUP-a, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i nevladinog sektora.

U cilju sveobuhvatnog rada i zajedničkog delovanja u borbi protiv  nasilja nad ženama, domaćinima je na okruglom stolu predstavljen rad pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost, o čemu su ispred Ženske parlamentarne mreže govorile pokrajinske poslanice i članice te mreže Lenka Erdelj, Branislava Jeftić, predsednica Odbora za ravnopravnost polova Ana Tomanova Makanova, kao i Stanka  Mihajlov, pokrajinska poslanica iz Ade, i članica Mreže, i Snežana Knežević, zamenica pokrajinskog zaštitnika građana – omudsmana za ravnopravnost polova.

Obzirom da je još 2011. Vlada Srbije donela Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, koji promoviše načelo multisektorskog pristupa u rešavanju ovog problema, odnosno zajedničko i koordinisano delovanje pravosudnih organa, policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih i drugih ustanova uključenih u proces zaštite žrtve, a da Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (koji počeo da se primennjuje 1. juna ove godine) ustanovljava obaveznu koordinaciju i saradnju između njih na okruglom stolu su razmenjena iskustva i ideje u pogledu efikasnijeg delovanja na sprečavanju rodno zasnovanog nasilja, bilo je reči o primeni i efektima propisa u ovoj oblasti i merama podrške na nivou Pokrajine. Sagledane su mogućnosti institucionalne i međusektorske saradnje i pružena je podrška jačanju mehanizama rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. 

Posebno je istaknuto da Ženska parlamentarna mreža, putem ovakvih diskusija,  želi  da da podršku unapređenju saradnje između lokalnih institucija koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i da ukaže na značaj i potrebu objedinjenog delovanja institucija koje su relevantni subjekti u borbi protiv nasilja nad ženama, a koji su danas učestovali na okruglom stolu u Adi: Centri za socijalni rad, MUP, domovi zdravlja, predstavnici/e lokalnih vlasti i mehanizmi za rodnu ravnopravnost. 

Takođe, predstavnice Ženske parlamentrane mreže Skupštine AP Vojvodine ukazale su da  zajedničkim radom, saradnjom i razmenom iskustva, predloga i ideja za buduće zajedničko delovanje zajedno možemo doprineti rešavanju najaktuelnijih problema sa kojima se građani i građanke suočavaju u svakodnevnom životu, što je jedian od osnovnih principa rada Mreže. One su pružile i  podršku osnivanju ženskih odborničkih mreža na lokalnom nivou, kao vida udruživanja odbornica u cilju promocije i primene prava koji su garant parlamentarne demokratije i ljudskih sloboda.