04. 12. 2017.U Malom Iđošu održana tribina „Zajedno protiv nasilja nad ženama“

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad/Mali Iđoš, 4. decembar – U Malom Iđošu je danas održana javna tribina pod nazivom „Zajedno protiv nasilja nad ženama“. Ovo je prva u nizu javnih tribina koje u okviru obeležavanja Međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, organizuju Ženska parlamentarna mreža i Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Auotnomne pokrajine Vojvodine u saradnji sa lokalnim samoupravama u Vojvodini. 

Pored predstavnica Ženske parlmentarne mreže i Odbora za ravnopravnost polova pokrajinske Skupštine, tribini su prisustvovali i predstavnici opštine Mali Iđoš, odbornice lokalnog parlamenta, predstavnice i predstavnici opštinskih radnih tela za rodnu ravnopravnost, MUP-a, Centra za socijalni rad, suda, predstavnice i predstavnici nevladinog sektora i zainteresovana javnost.

U cilju sveobuhvatnog rada i zajedničkog delovanja u borbi protiv  nasilja nad ženama, domaćinima je na tribini predstavljen rad pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost, o čemu je ispred Ženske parlamentarne mreže govorila pokrajinska poslanica i članica te mreže Mia Strajin, predsednica Odbora za ravnopravnost polova Ana Tomanova Makanova i član tog Odbora Goran Gonđa, kao i Svetlana Selaković, v.d. pomoćnica pokrajinskog sekretara za demografiju i ravnopravnost polova.

Na tribini su razmenjena iskustva i ideje u pogledu efikasnijeg delovanja na sprečavanju rodno zasnovanog nasilja, bilo je reči o primeni i efektima propisa u ovoj oblasti i merama podrške na nivou Pokrajine. Sagledane su mogućnosti institucionalne i međusektorske saradnje i pružena je podrška jačanju mehanizama rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. 

Ženska parlamentarna mrežaČlanica Ženske parlmentarne mreže Mia Strajin naglasila je da o problemu porodičnog nasilja i nasilja nad ženama mora da se govori stalno, a ne samo za vreme Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“. 

„To je problem celog društva, a ne samo žena i moramo stalno podsećati da nema tolerancije na nasilje nad ženama. Zato smo mi danas ovde da vas podržimo, da čujemo vaša iskustva i ideje i da zajedno radimo na tome. Na ovakvim tribinama možemo da podižemo svest o značaju ovog problema, da podstaknemo da se svako nasilje prijavi i da pomognemo saradnju“, kazala je između ostalog Mia Strajin. Polazeći od navedenog, Mia Strajin je lokalnim odbornicama inicirala i predložila da u opštini formiraju žensku odborničku mrežu, u cilju bolje saradnje i veće efiksanosti.

Predsednica Odbora za ravnopravnost polova Ana Tomanova Makanova naglasila je značaj multisektorskog pristupa i rada na prevenciji i sprečavanju nasilja nad ženama i sprečavanju drugih oblika rodno zasnovsnog nasilja, kao i na potrebu pružanja podrške svim žrtvama nasilja. 

Ženska parlamentarna mreža„Zajedničkim snagama radimo na osvešćivanju o prepoznavanju nasilja i na podršci žrtvama. Želimo da poručimo da je nasilje nad ženama zločin. Na nivou pokrajine napravljen je koordinacioni tim i plan  čitavog niza aktivnosti, a važan deo tog plana su upravo i tribine u lokalnim samoupravama“, kazala je Tomanova Makanova.

Nakon konstruktivne diskusije, učesnice i učesnici tribine, jednoglasno su doneli sledeće zaključke:

1.Predlaže se kontinuirano ukazivanje na važnost podizanja svesti javnosti o postojanju nasilja nad ženama i u porodici, nastavak edukacije profesionalaca i sprovođenja projekata koji treba da unaprede odgovor društva na problem koje izaziva nasilje u porodici, odnosno zaštitu svih onih koji su preživeli nasilje u porodici; 

2.Predlaže se unapređenje multisektorske saradnje institucija da prepoznaju nasilje, pravovremeno reaguju i poštuju utvrđene procedure u postupanju u skladu sa nadležnostima, jer je to od suštinskog značaja za uspešno suočavanje sa nasiljem nad ženama i u porodici, a primeri dobre prakse pokazuju da tamo gde institucije sarađuju ima rezultata; 

3.Predlaže se uspostavljanje saradnje sa organizacijama civilnog društva i podrška organima i institucija njihovim aktivnostima u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i u porodici;

4.Mora postojati politička volja i institucionalna podrška u rešavanju problema nasilja u porodici;

5.Neophodno je raditi na umrežavanju, povezivanju i jačanju svih raspoloživih kapaciteta i postojećih aktera u borbi protiv porodičnog nasilja;

6.Raditi na formiranju lokalnih mehanizama za ravnopravnost polova, njihovoj saradnji sa srodnim institucijama i organizacijama, postojećim mehanizmima na višim nivoima, kao i prenošenje iskustava i primera dobre prakse, kako bi se zaokružio ceo proces;

7.Inicirati u lokalnim samoupravama (u kojima još nisu donešeni) potpisivanje Protokola o saradnji između Centara za socijalni rad sa lokalnom samoupravom, policijom, tužilaštvom, zdravstvenim ustanovama, kao i sa školama i drugim institucijama i organizacijama o objedinjenom u umreženom pristupu za rešavanje nasilja u porodici;

8.Ženska parlamentrana mreža će kontinurano raditi na uspostavljanju (i osnaživanju) saradnje sa odbornicama skupština opština/gradova u cilju postizanja sistemskih preduslova za sprovođenje politika jednakih mogućnosti. S tim u vezi Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine će davati podršku za osnivanje ženskih odborničkih mreža na lokalnom nivou, kao vida udruživanja odbornica u cilju promocije i primene prava koji su garant parlamentarne demokratije i ljudskih sloboda.

Ženska parlamentarna mrežaNakon tribine, u znak podrške Međunarodnoj kampanji "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, u prisustvu predstavnica i predstavnika pokrajinskih i lokalnih mehanizama rodne ravnopravnosti, zgrada Centra za socijalni rad u Malom Iđošu  reflektorom je osvetljena sa narandžastom bojom. Naredne tribine „Zajedno protiv nasilja nad ženama“ biće održane u Adi, Vrbasu i u Odžacima.