29. 11. 2017.Predsednik Pastor na sastanku Biroa AER-a u Mastrihtu

Mastriht/Novi Sad, 29. novembar – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor učestvovao je danas u Mastrihtu na sastanku Biroa Skupštine evropskih regija (AER), najvišeg političkog i izvršnog tela ove organizacije.

U svetlu obeležavanja 25. godišnjice potpisivanja Mastrihtskog ugovora o Evropskoj uniji, članovi Biroa AER razgovarali su o političkim prioritetima i budućim aktivnostima između dve generalne skupštine AER 2018. i 2019. godine.

Predsednik Pastor ocenio je, tokom razgovora sa predstavnicima regiona članica AER, da su određene promene u promišljanju, procesu donošenja političkih odluka i planiranja budućih aktivnosti ove organizacije neminovne i neophodne, s obzirom na činjenicu da se i sama Evropa susreće sa brojnim izazovima i promenama, u skladu sa kojima definiše svoje prioritete.

„Kako Evropa globalno ima svoje prioritete, tako i države i njima pripadajuće regije imaju svoje. Prioriteti regija i lokanih samouprava moraju biti fokusirani na potrebe i benefite građana, rešavanje njihovih problema. Mišljenja sam da je naš zadatak pronaći zajednički imenitelj u svemu tome, kako bi AER kao evropska organizacija unapredila svoj rad, ali ispunila jedan od svojih ciljeva, a to je vidljivost regionalne politike i regionalnih potreba“, rekao je Pastor.

On je dodao i da je AP Vojvodina fokusirana na međuregionalnu saradnju i da je ona jedan od osnovnih stubova politike pokrajinske administracije, kako u okviru AER-a, tako i o okviru drugih organizacija i prekogranične saradnje.

„Samo definisanjem zajedničkih aktivnosti i saradnje na projektima čijom se relizacijom ostvaruju konkretni rezultati i benefiti za naše građane, naša uloga je ostvarena. Stoga je neophodno da sagledamo iz više uglova u kom pravcu ide budućnost Evrope u 21. veku i u skladu sa tim pokušamo da ostvarimo i zajedničke i pojedinačne interese“, poručio je Pastor.

Na kraju sastanka Biroa AER, usvojeni su politički prioriteti za narednu godinu koji se odnose na jačanje poverenja i aktivne saradnje, promociju demokratije, jednakosti i inkluzije, razmenu znanja i podršku zelenim ekonomijama, te ekologiji, obnovljivim izvorima energije.

Sastanku Biroa AER-a u Mastrihtu prisustvovao je i Srđan Mačkić, šef Kancelarije AP Vojvodine u Briselu. 

AER je najveća nezavisna mreža regiona u Evropi koja je osnovana 1985. godine i okuplja više od 150 regiona iz 30 zemalja, uključujući i 15 međunarodnih organizacija. Ova institucija ima veliku ulogu u prepoznavanju regiona kao ključnih aktera u procesu donošenja odluka i daljoj izgradnji Evrope, a AP Vojvodina je punopravani član od 2002. godine. 

Ceo događaj u Mastrihtu održava se u okviru programa „Europe Calling“, koji ovaj grad i provincija Limburg realizuju povodom obeležavanja 25. godišnjice Sporazuma u Mastrihtu.  

                                

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.