24. 11. 2017.Parlamentarna delegacija Slovačke posetila Skupštinu AP Vojvodine

Novi Sad, 24. novembar – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, zajedno sa predsednicima i predstavnicima nadležnih skupštinskih odbora, razgovarao je danas sa delegacijom Narodne skupštine Slovačke Republike, koju su činili članovi Odbora za obrazovanje, nauku i omladinu i Odbora za kulturu i medije. 

Na sastanku je učestvovala i ambasadorka Slovačke Republike u Republici Srbiji Dagmar Repčekova, a članove delegacije Skupštine APV predstavljali su i Dejan Mihaljica, predsednik Odbora za kulturu i javno informisanje, Stojanka Lekić, predsednica Odbora za kulturu i sport, Jelena Jovanović, zamenica predsednika Odbora za obrazovanje i nauku, Aleksandar Farkaš, zamenik predsednika Odbora za nacionalnu ravnopravnost, kao i poslanici Skupštine APV i predstavnici slovačke nacionalne zajednice Ana Tomanova Makanova, Tatiana Vujačić i Pavel Surovi. 

Predsednik Pastor upoznao je slovačke poslanike sa specifičnostima Skupštine AP Vojvodine, ističući službenu upotrebu šest jezika, među kojima je i slovački. 

„Slovačka nacionalna zajednica u našoj zemlji, a pre svega u AP Vojvodini u kojoj većina od njih živi, uvažena je i poštovana zajednica, koja sa svim ostalima snažno doprinosi onome čime se Vojvodina ponosi, a to je njena višenacionalnost, multikulturalnost i multikonfesionalnost“, rekao je Pastor. 

Zahvaljujući se predstavnicima Slovačke Republike na snažnoj podršci koju ova zemlja pruža Srbiji na putu evropskih integracija, predsednik Pastor je naglasio da su različite nacionalne zajednice motor koji može snažno da podupre ovaj proces. 

On je upoznao članove slovačke delegacije sa aktuelnostima vezanim za izmene i dopune zakonske materije koja uređuje oblast manjinskih prava u našoj zemlji.  Pastor je istakao značaj pregovaračkog Poglavlja 23., koje se otvara kao prvo i zatvara kao poslednje, a vezano je za pravosuđe i osnovna prava, naglasivši da je Vlada Republike Srbije u martu 2016. godine usvojila Manjinski akcioni plan.

”Manjinski akcioni plan, koji je sastavni deo poglavlja 23., sadrži 11 tačaka grupisanih tako da bismo kroz njihovu realizaciju trebali obezbediti dugotrajno rešavanje pitanja očuvanja identita i realizacije individualnih i kolektivnih prava manjinskih zajednica”, istakao je predsednik Pastor i naglasio da je veoma bitno to što ova rešenja nisu nametnuta, već su kreirana u saradnji i uz učešće pokrajinskih institucija, nacionalnih saveta i republičkih organa.

Poslanici slovačkog parlamenta i predstavnici Skupštine AP Vojvodine razgovarali su i o mogućnostima uspostavljanje trajne i konkretne saradnje svojih radnih tela, kao i o pitanjima vezanim za oblasti obrazovanja, kulture, mladih, nauke.

 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.