24. 11. 2017.Sednica Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropska unija-Republika Srbija

Novi Sad, 24. novembar - Predstavnici Srbije i Evropske unije održali su danas u Skupštini AP Vojvodine, 3. sednicu Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropska unija-Republika Srbija.

Na sednici je razgovarano o primerima dobre prakse i načinima da se lokalni i pokrajinski nivo bolje pripreme za aktivnosti koje predstoje u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Jedna sesija posvećena je i manjinskim pravima na subnacionalnom nivou u Srbiji i Evropskoj uniji.

Nakon sastanka odbora Komiteta regiona EU-RS predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović u izjavi za medije ukazao je na činjenicu da je AP Vojvodina uključena u pregovarački proces te da je to posebno važno u poglavljima koja se tiču regionalne saradnje, regionalnog razvoja, poljoprivrede i zaštite životne sredine.

On je na današnjem zasedanju govorio i o načinu na koji su uređena prava nacionalnih manjina u AP Vojvodini, i ukazao na spremnost da se, pre svega na unutrašnjem planu, kroz dijalog sa predstavnicima nacionalnih manjina i dalje unapređuje njihov položaj u Srbiji i Vojvodini.

„Činjenica je da u se u Vojvodini vekovima i decenijama unazad baštini tekovina zajedničkog života, i to kod nas ne predstavlja novu forme koju preuzimamo od razvijenih zemalja EU“, kazao je Mirović dodajući da „uz dodatne impulse iz EU razvijamo odnose koji su već deo naše prakse“.

Predsednik Pokrajinske vlade istakao je i značaj direktne saradnje koju Vojvodina ima sa regionima širom Evrope, od kojih preuzima iskustva, usvaja standarde, i primenjuje ih praksi.

„Pokrajina Vojvodina je danas bila domaćin važnog sastanka, u trenutku kada Srbiju očekuje otvaranje novih poglavlja u pretpristupnom periodu, i kada se prvi put pojavljuje godina u kojoj Srbija može polako da računa na potpuno članstvo u EU“, naglasio je Mirović i dodao da je danas ukazano na opšti nacionalni prioritet - članstvo u Evropskoj uniji, ali i na važnost uključivanja regionalne vlasti ne samo u proceduru nego i u suštinske tokove pridruživanja.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić je naglasio da se reformom javne uprave na republičkom i lokalnom nivou nastoji da u naš sistem ugrade principi i standarde u pružanju usluga građanima i obezbedi efikasnost administracije kakvu ima EU.

„Efikasna javna uprava je jedan od stubova proširenja, a lokalne samouprave su ključne i za reforme koje sprovodimo i za proces pridruživanja. U tom kontekstu je sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona važan, jer omogućava da se razmenimo iskustva koja će našim opštinama i gradovima omogućiti da lakše odgovore na izazove koje su pred nama“, rekao je ministar Ružić.

Šef Delegacije EU u Republici Srbiji Sem Fabrici izjavio je da je Komitet regiona jedna od najznačajnijih institucija u okviru Evropske unije i podvukao značaj održavanja današnje konferencije u Vojvodini, s obzirom na važnost učešća lokalnih samouprava u svim procesima koje sprovodi Evropska unija. On je dodao da se više od 70 odsto evropskog zakonodavstva u suštini sprovodi na lokalnom nivou.

Ambasador Fabrici izrazio je nadu da će do kraja godine biti otvoreno još poglavlja, što će Delegacija EU u Srbiji podržati i podsetio na govor predsednika Evropske komisije Žan Klod Junkera kada je najavio svoju posetu i podršku prijemu zemalja Zapadnog Balkana. Fabrici je istakao da su za proces pridruživanja svakako važna i finansijska sredstva i pomoć EU koja se može obezbediti kroz fondove pretpristupne pomoći, kako bi se proces pridruživanja Srbije EU što više olakšao.

Fabrici se osvrnuo i na sesiju današnje konferencije koja će se baviti pitanjima manjinskih prava, rekavši da je izuzetno važno kako će se svaki od građana Srbije pojedinačno osećati i najvažnije da se gradi osećaj pripadnosti jednoj široj evropskoj porodici.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor istakao je zadovoljstvo što se današnji skup održao u AP Vojvodini s obzirom na činjenicu da pokrajinska Skupština i Vlada permanentno uzimaju učešće i ulažu napore u ubrzanje procesa evropskih integracija.

„Veoma sam zadovoljan i zbog svega što je izgovoreno tokom konferencije jer smo proteklih godina bili u prilici da slušamo rečenice koje su se odnosile na to da brzina priključenja Srbije EU zavisi od nas samih. To je delimično tačno. Međutim, u poslednjih nekoliko meseci, u rečenicama koje izgovaraju evropski zvaničnici može se čuti da u slučaju da Republika Srbija dovoljno brzo preduzme potrebne korake, oni su spremni da nas prihvate. To je veoma značajno jer je proces priključenja dvosmeran proces i član nekog društva možete postati samo ukoliko je to društvo spremno da vas prihvati“, rekao je Pastor.

Predsednik Pastor je govorio i o značaju pregovaračkog poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, a koji obuhvata i o Manjinski akcioni plan u čijoj izradi su učestvovali Skupština Vojvodine, Pokrajinska vlada i svi nacionalni saveti nacionalnih manjina. On je naglasio da taj dokument ima veoma važnu ulogu u dugoročnom uređivanju odnosa nacionalne većine i nacionalnih manjina.

„To je u Srbiji posebno značajno budući da 17 odsto ukupne populacije čine pripadnici manjinskih zajednica, u Vojvodini je to na nivou 26 odsto, a od 21 nacionalnog saveta koliko u Srbiji funkcioniše, 15 radi na teritoriji AP Vojvodine. Taj dokument nije nametnut, mi smo ga kreirali i zbog toga sam ubeđen, budući da je to zajednička namera, da ćemo tu nameru kroz zakonodavni proces i proces primene usvojenih zakona u potpunosti i poštovati“, poručio je Pastor.

Dejan Jovanović, ko-predsedavajući ZKO Komiteta regiona EU-RS rekao je da je veoma važno da ideja o evrointegraciji dospe do svakog građanina na lokalu. Istovremeno, važno je uspostaviti saradnju između izabranih predstavnika lokalnih vlasti EU i lokalnih samouprava u Srbiji u cilju prenošenja najznačajnijih iskustava i prednosti, kojima EU raspolaže na planu tehničkih i administrativnih kapaciteta.

Franko Jakop, ko-predsedavajući ZKO Komiteta regiona EU-RS, naglasio je da je Komitet regiona EU tu da pruži pomoć vlastima Srbije na više nivoa i da im pomogne vodeći ih kroz proces i samu proceduru pristupanja, te rešavanje svega onoga što se nametne kao zahtev prilikom otvaranja poglavlja.

Zajednički konsultativni odbor osnovan je 2014. godine i njegov zadatak je uspostavljanje dijaloga i saradnje između regionalnih i lokalnih vlasti u Srbiji, s jedne strane, i Komiteta regiona Evropske unije, s druge strane, kao i njihova priprema za učešće u radu Komiteta regiona EU nakon stupanja u članstvo Evropske unije.