20. 11. 2017.Održana sednica Odbora za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polovaNovi Sad, 20. novembar - Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 12. po redu sednicu. Članice i članovi Odbora su se na sednici informisali o programu aktivnosti u okviru obeležavanja Međunarodne kampanje povodom „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“.

Sa ciljem podizanja svesti i animiranja javnosti o potrebi prevencije i sprečavanja nasilja nad ženama, Odbor će u saradnji sa Ženskom parlamentarnom mrežom i drugim mehanizmima rodne ravnopravnosti realizovati čitav niz aktivnosti počevši od 24. novembra, kada je planirana zajednička konferencija za novinare pokrajinskih mehanizama rodne ravnopravnosti pa sve do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, kada se završava godišnja kampanja.

Između ostalog, na sednici je najavljeno da će se u nekoliko vojvođanskih gradova i opština održati javne tribine na temu sprečavanja nasilja nad ženama i drugih obilika rodno zasnovanog nasilja, uz učešće svih relevantnih činilaca i predstavnika lokalnih mehanizama rodne ravnopravnosti. I ove godine, 8. decembra, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine biće domaćin Godišnje konferencije Mreže „ Život bez nasilja“, koja se održava sa ciljem unapređenja sistema prevencije i zaštite od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Odbor za ravnopravnost polovaOdbor za ravnopravnost polova i Ženska parlamentarna mreža pokrajinske Skupštine zajedno će sa pokrajinskim institucijama i mehanizmima za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u toku kampanje podsećati da je nasilje nad ženama jedan od najčešćih vidova kršenja ljudskih prava danas i najtragičniji pokazatelj rodne neravnopravnosti, naglašavajući da je potrebno činiti odlučne korake sa ciljem unapređenja zaštite i podrške za žrtve nasilja. Takođe, u cilju efikasnosti ukazivaće na potrebu zajedničkog delovanja i saradnje između svih srodnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, kao i na to da se aktivnosti na planu sprečavanja rodno zasnovanog nasilja moraju sprovoditi kontinuirano tokom cele godine, a ne samo u toku kampanje.

Odbor za ravnopravnost polovaU nastavku sednice, Odbor za ravnopravnost polova pokrajinske Skupštine je četvrtu godinu zaredom, obeležio 19. novembar, Međunarodni dan muškaraca. Tim povodom, sednici je prisustvovao Dejan Pavlović, predsednik Udruženja očeva iz Novog Sada, koji je članice i članove Odbora upoznao sa radom i aktivnostima tog udruženja koje se bavi sistemskom zaštitom porodice i položajem muškaraca kao roditelja, naglašavajući da prema podacima Udruženja, postoje veliki problemi u jednakom ostvarivanju roditeljskog prava, koje je zagarantovano Zakonom. Članice i članovi Odbora ukazali su na sednici da će u svom radu i dalje nastojati da otvaraju sve one teme i otvorena pitanja u cilju davanja punog doprinosa stvaranju jednakih šansi i mogućnosti za oba pola.    

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.