16. 11. 2017.U Skupštini Vojvodine počela Međunarodna konferencija o biomasi

Novi Sad, 16. novembar – U Skupštini AP Vojvodine danas je svečano otvorena dvodnevna Međunarodna konferencija „Biomasa – potencijal za rast“, koju pokrajinski parlament organizuje u saradnji sa Skupštinom evropskih regija (AER) i Nacionalnom asocijacijom za biomasu (SERBIO).

Na konferenciji, kojom moderira potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar, učesnike su pozdravili predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica, dok je konferenciju otvorio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović.

Ministar Nedimović rekao je da je biomasa potpuno uobičajen izvor energije u 21. veku, ali da u Srbiji ne postoji dovoljno razvijena svest o tome, dodajući da neće biti lako omasoviti upotrebu biomase i da svi nosioci funkcija na lokalnom nivou moraju hrabro da uđu u taj posao.

„Postoji pravni okvir za to, mi imamo zakon koji se tiče javno-privatnog partnerstva. Ako imate dovoljno kapaciteta, uđite u to, jer to donosi dobit, ali istovremeno morate biti obazrivi sa izvorima energije“, poručio je ministar Nedimović naglašavajući da je jedna od najvećih prepreka nepostojanje organizovanog tržišta biomase, te da je to zadatak koji se u predstojećem periodu mora rešiti.

Zahvalivši se velikom broju gostiju iz zemlje i inostranstva na učešću, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor naglasio je da je neupitno da nas očekuje stvarnost bez uglja i nafte, a da priprema za tu stvarnost podrazumeva, ne samo mapiranje potencijala biomase Vojvodine danas, nego formulisanje strategije kako postojeće resurse i potencijale prevesti u kvalitetan svakodnevni život.

„Čini se logičnim i podrazumevajućim da strategije korišćenja biomase moraju da posvete posebnu pažnju očuvanju resursa zemljišta, vode i vazduha kao i zaštiti životne sredine, sprečavanju zagađenja zemljišta i podzemnih voda. Ali kada strategije prevedemo u realni život, sudaramo se sa brojnim predrasudama i dilemama“, rekao je predsednik Pastor i dodao da nema svrhe investirati u stare obrasce ponašanja, nego u nove strategije koje će dati odgovor na pitanje gde želimo biti za nekoliko decenija.

Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica rekao je da je pre sedam godina postojala ideja otvaranja elektrana na biomasu, te da su završene finansijske konstrukcije i ispitivanje tržišta i potencijala, ali je postojao problem u formiranju cene otkupa električne energije iz tih elektrana.

„Nakon sedam godina, smatram da Republika Srbija, AP Vojvodina i lokalne samouprave razmišljaju na potpuno drugačiji način i spremni su da zatraže pomoć i savet od onih koji su mnogo napredniji na određenom polju, kao što je to slučaj sa biomasom i današnjom konferencijom. Zato se posebno zahvaljujem ljudima iz struke koji su uzeli učešće u konferenciji i čija će izlaganja pomoći donosiocima političkih odluka“, rekao je Zobenica.

Potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar istakla je zadovoljstvo što je pokrajinski parlament domaćin prestižne Međunarodne konferencije o biomasi kao potencijalnoj šansi za razvoj, istakavši da su na konferenciji prisutni predstavnici svih 45 opština iz Vojvodine.

„Veoma je važno što su stvoreni uslovi da o ovoj temi razgovaraju predstavnici državnih institucija, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Misija u Srbiji (OEBS), Centralno evropske inicijative (CEI), Svetske asocijacije za biomasu (WBA), Nemačkog društva za međunarodu saradnju (GIZ) i Nemačke razvojne banke  (KfW), kao predstavnici drugih međunarodnih institucija i evropskih regija, jedinica lokalne samouprave, privrednih komora i asocijacija“, rekla je Sedlar i dodala je konferencija organizovana u cilju upoznavanja sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okvirima, umrežavanja domaćih i međunarodnih organizacija i kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

Obraćajući se skupu, generalni sekretar AER Metju Mori, naglasio je važnost regionalnih investicija u energetski efikasne projekte, u lobiranje i obezbeđivanje uslova za njihovo finansiranje i realizaciju, što je trenuto jedan od najvećih izazova. Mori je predstavio aktivnosti AER-a u pogledu regionalnog dostizanja ciljeva u oblasti zelene energije i energetske efikasnosti i zahvalio se predstavnicima AP Vojvodine na aktivnom doprinosu u ovoj oblasti.

 „Regioni imaju aktivnu ulogu u pronalaženju modela i alternativnih metoda finansiranja osnovnih energetskih programa koji su neophodni za održivu energetsku tranziciju i postizanje energetskih ciljeva EU 2020.

Prisutni smo na različitim događajima gde izražavamo odlučnost, zabrinutost i nade evropskih regiona i posebno govorimo o pristupu finansijama za održive projekte, a to je ključno pitanje za mnoge gradove i regione, pa i za AER. Založili smo se za stvaranje određenih regionalnih i gradskih fondova za klimatske promene u Evropi. U tu svrhu, AER je već održano nekoliko značajnih sastanaka sa ključnim partnerima“, rekao je Mori.

Ana Mađar, potpredsednica Skupštine Evropskih regija i potpredsednica Skupštine županije Čongrad iz Mađarske govorila je o iskustvima te županije u pogledu ostvarivanja energetske sigurnosti i razvoja tržišta obnovljive energije, dok je Katrin Gabriel iz Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji predstavila aktivnosti ove međunarodne organizacije na podizanju svesti o značaju cirkularne ekonomije, ističući da OEBS na tom polju ima dobru saradnju sa AP Vojvodinom.

U uvodnom delu konferencije posvećenom razvoju tržišta svoja izlaganja su imali i Hajnc Kopetc, predsednik Svetske asocijacije za eksploataciju energije iz biomase, Peter Kanciani, iz Centralno evropske inicijative CEI i Dušan Jović, predstavnik Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Nakon uvodnih izlaganja i diskusije posvećene razvoju tržišta biomase, učesnici su u drugom delu konferencije razgovarali o kvalitetu biomase. O subvencionisanju i podršci razvoju projekata iz oblasti zelene energije govorio je predstavnik Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.

U cilju doprinosa jačanju, razvoju i rastu potencijala za proizvodnju i širu upotrebu biomase kao obnovljivog izvora energije, učesnici konferencije doneli su i odgovarajuće zaključke koje će proslediti donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama. 

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.