15. 11. 2017.Održana 16. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Poslanici i poslanice Skupštine VojvodineNovi Sad, 15. novembar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je, na današnjoj 16. po redu sednici, razmotrila i usvojila Izveštaj o izvršenju budžeta AP Vojvodine u periodu januar – septembar 2017. godine. 

Ukupni prihodi i primanja u prvih devet meseci ove godine ostvareni su u iznosu od 50.955.018.806,08 dinara, što je 75,59 procenata u odnosu na planirani obim pokrajinskog budžeta. Prihodi i primanja su, posmatrano u izveštajnom periodu u 2017. godini, veći za 12,78 odsto u odnosu na isti period 2016. godine. Na povećanje budžetskih prihoda najviše su uticali prihodi ostvareni od poreza na dobit preduzeća i od poreza na lična primanja, rečeno je u obrazloženju izveštaja na sednici.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta AP Vojvodine u periodu januar – septembar 2017. godine iznose 41.275.730.535,99 dinara, ili 61,23 procenata i veći su za 2,843 milijarde dinara u odnosu na isti period 2016. godine. Najveće povećanje rashoda zabeleženo je kod otplate glavnice domaćim kreditorima zbog refinansiranja pokrajinskog javnog duga. Povećani su i transferi sredstava iz pokrajinskog budžeta lokalnim samoupravama. Projektovani nedospeli dug, zaključno sa 30. septembrom 2017. godine, iznosio je 7.093.545.487,82 dinara, navodi se u izveštaju.

Poslanici i poslanice Skupštine VojvodineSkupština je na sednici razmotrila i usvojila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda AP Vojvodine za 2016. godinu. Neto dobitak Garancijskog fonda AP Vojvodine za poslovnu 2016. godinu iznosi 7.210.000,00 dinara. Fond je u 2016. godini, realizovao aktivnosti iz svog godišnjeg programa rada kroz odobravanje garancija za kredite namenjene podsticajima za porast zaposlenosti i izvoza, povećanje konkurentnosti, podršku poljoprivredi, ženskom preduzetništvu, tehnološkom razvoju i drugim prioritetima iz programa rada. Kroz konkursne aktivnosti, u izveštajnom periodu je podneto 56 zahteva za izdavanje garancija, a odoboreno je 54 garancije.         

U nastavku sednice, Skupština je donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova. Zatim, Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, kao i Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.  Doneta je i Odluka o razrešenju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i Odluka o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.