15. 11. 2017.Одржана 16. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Poslanici i poslanice Skupštine VojvodineНови Сад, 15. новембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине је, на данашњој 16. по реду седници, размотрила и усвојила Извештај о извршењу буџета АП Војводине у периоду јануар – септембар 2017. године. 

Укупни приходи и примања у првих девет месеци ове године остварени су у износу од 50.955.018.806,08 динара, што је 75,59 процената у односу на планирани обим покрајинског буџета. Приходи и примања су, посматрано у извештајном периоду у 2017. години, већи за 12,78 одсто у односу на исти период 2016. године. На повећање буџетских прихода највише су утицали приходи остварени од пореза на добит предузећа и од пореза на лична примања, речено је у образложењу извештаја на седници.

Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине у периоду јануар – септембар 2017. године износе 41.275.730.535,99 динара, или 61,23 процената и већи су за 2,843 милијарде динара у односу на исти период 2016. године. Највеће повећање расхода забележено је код отплате главнице домаћим кредиторима због рефинансирања покрајинског јавног дуга. Повећани су и трансфери средстава из покрајинског буџета локалним самоуправама. Пројектовани недоспели дуг, закључно са 30. септембром 2017. године, износио је 7.093.545.487,82 динара, наводи се у извештају.

Poslanici i poslanice Skupštine VojvodineСкупштина је на седници размотрила и усвојила Извештај о пословању Гаранцијског фонда АП Војводине за 2016. годину. Нето добитак Гаранцијског фонда АП Војводине за пословну 2016. годину износи 7.210.000,00 динара. Фонд је у 2016. години, реализовао активности из свог годишњег програма рада кроз одобравање гаранција за кредите намењене подстицајима за пораст запослености и извоза, повећање конкурентности, подршку пољопривреди, женском предузетништву, технолошком развоју и другим приоритетима из програма рада. Кроз конкурсне активности, у извештајном периоду је поднето 56 захтева за издавање гаранција, а одоборено је 54 гаранције.         

У наставку седнице, Скупштина је донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова. Затим, Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова, као и Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.  Донета је и Одлука о разрешењу члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду, као и Одлука о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.