14. 11. 2017.Potpisan Memorandum o saradnji skupština AP Vojvodine i Republike Srpske

Novi Sad, 14. novembar – Generalni sekretari Skupštine AP Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske, Nikola Banjac i Marko Aćić potpisali su danas Memorandum o saradnji službi dva parlamenta u cilju saradnje zaposlenih, razmene iskustava, pripreme za proces evrointegracija i mogućnost zajedničkog apliciranja za predpristupne fondove EU.

Nakon potpisivanja Memoranduma, generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac naglasio je da se potpisivanjem ovog dokumenta ostvaruje mogućnost konkretne saradnje koja će doneti konkretne rezultate, kao i da očekuje da će ova saradnja unaprediti rad dve službe.

„Moći ćemo zajedno da koračamo putem evropskih integracija i evropskih fondova. Ovaj sporazum u potpunosti je usaglašen sa pozitivno – pravnim propisima Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, te stvara pravni okvir za unapređenje parlamentarnog rada“, rekao je Banjac.

Zahvalivši se na inicijativi sekretara Banjca, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Marko Aćić istakao je zadovoljstvo zbog potpisanog Memoranduma o saradnji ocenivši da je on, pored dobrih odnosa dva parlamenta, proistekao i iz dobrih odnosa Republike Srpske i Republike Srbije, te dodao da je suština sporazuma da dva parlamenta mogu u narednom periodu zajednički da rade na konkretnim aktivnostima i da apliciraju na neke od zajedničkih projekata.

„Konkretni okvir saradnje u budućem periodu planiran je u kroz razvoj strateških dokumenata, prenošenje iskustava, a planirani su i sastanci generalnih sekretara dva puta godišnje u cilju unapređenja saradnje“, rekao je Aćić i izrazio očekivanje da će uskoro sličan memorandum biti potpisan i sa Narodnom skupštinom Republike Srbije. 

U Memorandumu se, između ostalog, navodi da će službe dve skupštine zajednički analizirati i razmenjivati dobre prakse i iskustava iz delokruga njihovog rada, kreirati informativne, edukativne i druge publikacije, kao i učestvovati u zajedničkim projektima, stručnim raspravama i edukacijama zaposlenih.