23. 10. 2017.Održana sednica Ženske parlamentarne mreže

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad, 23. oktobar -  Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 9. sednicu na kojoj je razmotrila i usvojila Izveštaj o radu Ženske parlamentarne mreže u periodu od maja do oktobra 2017. godine.

Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine je u navedenom periodu realizovala sledeće aktivnosti: Održala je sastanak sa predstvanicima Pokrajinskog sekretarijata za zdrvastvo i Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Mreža je učestvovala na konferenciji „Bezbednosni izazovi 21. veka i  moć dijaloga“, 06. jun ove godine u Novom Sadu.Na konferenciji je poseban značaj imala diskusija na temu: “Lokalizacija NAP-a - implementacija, povezivanja lokalnih aktera sa institucionalnim telima i mehanizmima za sprovođenje NAP-a, prikupljanje i analiza podataka“.

Među značajnim aktivnostim u izveštajnom periodu navedeno je i učešće Ženske parlamentarne mreže na Kolegijumu Pokrajisnkog zaštitnika građana-ombudsmana pod nazivom: „Nasilje u porodici iz ugla ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava”, održanog u Novom Sadu, kao i učešće na sasatanku Koordinacionog tima mreže „Život bez nasilja“.

U nastavku sednice, donet je Plan aktivnosti Ženske parlamentarne mreže u narednom periodu. Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine će učestvovati u kampanji obeležavanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", pod nazivom: „Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine – Zajedno protiv nasilja nad ženama“. 

Planirano je i održavanje sastanaka u lokalnim samoupravama, te će se na taj način širiti mreža ženskih odborničkih grupa kao vid lokalnih udruživanja u cilju promocije i primene prava koji su garant parlamentarne demokratije i ljudskih sloboda. Takođe, na sednici je predloženo i usvojeno da se nastavi aktivno obilaženje lokalnih samouprava i opština u cilju unapređenja mehanizama rodne ravnopravnosti.

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.