20. 10. 2017.Poslanik Kovač na sednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti u Strazburu

Novi Sad/Strazbur, 20. oktobar - Delegacija Republike Srbije za Veće regiona u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, u kojoj je bio i poslanik u Skupštini AP Vojvodine Matija Kovač, učestvovala je na 33. sednici Kongresa koja se održala u Strazburu.

Opšta tema Kongresa u 2017. godini je „Decentralizovane  politike kao ključ uspešne integracije izbeglica“, dok je poseban akcenat stavljen na diskusiju u vezi sa integracijom izbeglica, posebno dece, o priručniku o ljudskim pravima, o mladima, o značaju regionalnih i jezika manjina u Evropi, pitanjima korupcije na lokalnom i regionalnom nivou, značaju transparentnosti i budućnosti ruralnih područja u Evropi.

„Tokom diskusije o kulturnim diverzitetima i pravima nacionalnih zajednica u oblasti upotrebe maternjeg jezika, AP Vojvodina je istaknuta kao primer dobre prakse u ostvarivanju tih prava, a predsednica Veća regija Kongresa Gun Marit Helgesen pozvala je druge da slede primer AP Vojvodine“, rekao je poslanik Kovač.

On je dodao i da su razmatarni  izveštaji o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Srbiji, Italiji i Švajcarskoj, te da je izveštaj Republike Srbije veoma pozitivno ocenjen uz preporuke o jačanju kapaciteta lokalnih samouprava i AP Vojvodine.

Poslanik Matija Kovač je na sednici Skupštine AP Vojvodine održanoj 21. februara 2017. godine utvrđen kao predlog kandidata za člana delegacije Republike Srbije za Veće regiona u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Mandat poslanika Kovača za člana delegacije Republike Srbije potvrđen je septembra 2017. godine od strane Saveta Evrope.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope je vid panevropskog političkog okupljanja koji obuhvata 648 članova- izabranih političara koji predstavljaju više od 200.000 lokalnih i regionalnih vlasti iz 47 evropskih zemalja.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.