12. 10. 2017.Održana 15. sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 12. oktobar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 15. po redu sednicu, kojom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik pokrajinske Skupštine i potpredsednici. Pokrajinske poslanice i poslanici diskutovali su i izjašanjavali su se o dvanaest tačaka usvojenog dnevnog reda 15. sednice. 

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici je razmotrila i usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar-jun 2017. godine.

U izveštaju se navodi da je ukupno projektovan obim budžeta za 2017. godinu iznosio na dan 30. jun 2017. godine 63,655 milijardi dinara.Tekući prihodi i primanja sa prenetim sredstvima iz ranijih godina  ostvareni su u iznosu od 36,528 milijardi dinara ili 57,38% u odnosu na plan, dok su rashodi i izdaci budžeta izvršeni u ukupnom iznosu od 27,189 milijardi dinara ili 42,71% od planiranih.

Kako je navedeno na sednici, u periodu januar-jun 2017. godine ostvaren je budžetski suficit u iznosu od 3,946 milijardi dinara, dok je odlukom o budžetu za 2017. godinu planiran budžetski deficit od 3,836 milijardi dinara, što je očekivano s obzirom na to da je u pitanju prva polovina budžetske godine kada se praktično sprovode aktivnosti koje prethode izvršenju budžeta (konskursi, javni pozivi i postupci javnih nabavki).

Sednica Skupštine AP VojvodineSkupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta. U prethodnoj pokrajinskoj skupštinskoj odluci bio je izostavljen podatak da li se iznos nagrada koje je članom 4. definisan u iznosu od šest i deset prosečnih zarada zaposlenih u AP Vojvodini odnosi na neto ili na bruto obračunati iznos. Izmenom navdene pokrajinske skupštinske odluke, pomenuti nedostatak je otklanjen tako što je precizirano da je reč o neto iznosu zarada bez obračunatog poreza i doprinosa. Nagrade se dodeljuju najuspešnijim sportistima i ekipama sa teritorije AP Vojvodine.

U nastavku, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad. 

Izglasana je Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenta dela kanala HS DTD Vrbas - Bezdan od ušća u kanal Bečej - Bogojevo do hidročvora Vrbas. Razlozi za donošenje navedenog prostornog plana proizilaze iz potrebe da se realizuju strateški prioriteti u oblasti unapređenja kvaliteta životne sredine, koji su uređeni Prostornim planom Republike Srbije od 2010. do 2020. godine i Regionalnim prostornim planom Autonomne pokrajine Vojvodine, rečeno je u obrazloženju na sednici.

Sednica Skupštine AP VojvodineNa sednici je doneta Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma. Kako je pojašnjeno na sednici, pored usklađivanja sa Statutom AP Vojvodine i drugim pozitivnim propisima, izmenama su ustanovljene nove odredbe kojima je data mogućnost uređenja unutrašnje organizacije Kancelarije, organizovanjem izdvojenih organizacionih jedinica. Cilj formiranja regionalnih kancelarija u Kikindi, Subotici i Pančevu, gradovima gde živi najveći broj pripadnika Romske nacionalne zajednice, jeste uspostavljanje bolje komunikacija između Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinske vlade sa romskom populacijom, kao i efikasniji pristup uslugama, imajući u vidu socijalno ekonomsku situaciju u kojoj se veliki broj pripadnika Romske zajednice nalazi. Jedna od novina jeste i to da će se imenovanje direktora Kancelarije obavljati na osnovu prethodno raspisanog konkursa.

Skupština je razmatrala Predlog zaključaka o merama u oblasti poljoprivrede, koji je podnela Poslanička grupa LSV u Skupštini AP Vojvodine. Nakon razmatranja, Skupština nije donela predložene zaključke.

Sednica Skupštine AP VojvodineSkupština Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj 15. sednici  razmotrila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine„ Novi Sad za 2016. godinu sa predlogom zaključka. Nakon razmatranja, Skupština je donela zaključak kojim se usvaja navedeni godišnji izveštaj.

Takođe, razmotren je i Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća “Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2016. godinu, sa predlogom zaključka. Nakon razmatranja, Skupština je donela zaključak kojim se usvaja pomenuti godišnji izveštaj.

Pokrajinska Skupština je na današnjoj sednici izabrala Janoša Orosa, diplomiranog pravnika iz Novog Sada za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih manjina. Nakon izbora, Janoš Oros položio je zakletvu pred Skupštinom.

Za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabran je Boris Bajić, diplomirani pravnik – master iz Novog Sada. Izborom Borisa Bajića na funkciju zamenika generalnog sekretara pokrajinske Skupštine, prestao je mandat dosadašnjoj zamenici Mili Radisavljević, koja je pomenutu funkciju obavljala dugi niz godina. Predsednik Skupštine AP Vojvodine zahvalio se Mili Radisavljević na dugogodišnjoj posvećenosti i doprinosu u radu pokrajinske Skupštine.

Na kraju zasedanja, Skupština je donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i  Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.